Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. W niniejszym odcinku określimy kryteria, którymi należy  się posługiwać przy wyborze formy prawnej dla własnego biznesu? Dotyczą one różnych aspektów funkcjonowania firmy. Mimo oczywistej pokusy, oparcia się  na doświadczeniach najbliższego otoczenia, warto „odrobić lekcję”, czyli  porównać zalety i wady poszczególnych form, biorąc pod uwagę  rzeczywiste potrzeby i specyfikę planowanej działalności.

  2. Na podstawie analizy praktyki biznesowej, możemy wyróżnić siedem najważniejszych kryteriów wyboru formy prawnej. TABELA  Czy dana forma pozwala na prowadzenie firmy jednoosobowo, wyłącznie w grupie wspólników, czy też i tak i tak. Czy i w jakim zakresie pozwala na oddzielenie  sfery życia osobistego od sfery biznesu.

  3. Ze względu na typowe dla nowego biznesu ograniczenia finansowe, ważne są wymagania dotyczące wysokości kapitału założycielskiego, niezbędnego do uruchomienia biznesu.  Rzecz jasna nie bez znaczenia są też koszty i czas  związany z rejestracją działalności gospodarczej.

  4. W biznesie bardzo ważna jest elastyczność w bieżącym prowadzeniu firmy. Chodzi o to by wybrana forma, nie wprowadzała niepotrzebnych ograniczeń.  Koniecznie należy też uwzględnić skutki  podatkowe: czy stosując określoną formę nie narazimy się na wyższą stopę podatkową, niż w przypadku innych form,  bardziej efektywnych pod tym względem?  Wreszcie ważne są możliwości rozwoju biznesu a także efekty wizerunkowe związane z daną formą prawną.

  5. Dokonując wyboru formy prawnej, mamy do czynienia z analizą wielokryteryjną. Trzeba się liczyć, że w pewnych obszarach, będą przeważały atuty jednych a w pozostałych obszarach, atuty innych form prawnych. Traktując formę prawną jako swoisty pojazd, który ma nas dowieźć do biznesowego sukcesu, jest to sytuacja podobna do zakupu samochodu. Poszukujemy modelu bezpiecznego, z silnikiem o dobrych przyspieszeniach, a jednocześnie modelu o relatywnie niskiej cenie i kosztach eksploatacji. W praktyce wiemy, że taki idealny model nie istnieje i musimy znaleźć rozsądny kompromis między tym co potrzebne, a tym co możliwe.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X