Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. Początkujący przedsiębiorcy,  dysponują najczęściej ograniczonymi środkami na uruchomienie firmy. Czy taka bariera finansowa może wpłynąć na wybór formy prawnej, dla planowanego biznesu? Czy niektóre formy pozostaną poza zasięgiem możliwości? Tym zagadnieniom poświęcimy niniejszy odcinek.

  2. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki jawnej nie ma tu określonego minimalnego progu kapitału na starcie; jego wielkość może być kształtowana płynnie w zależności od potrzeb. TABELA. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po ostatniej nowelizacji kodeksu handlowego,  minimalny pułap wkładu kapitałowego wynosi 5 tys. Złotych, co w polskich realiach biznesowych trudno uznać za barierę.

  3. Istotną barierą, może  być natomiast  minimalny próg wkładu kapitałowego, w  spółce akcyjnej, który obecnie wynosi 100 tys. złotych. Jest to w warunkach polskich znacząca kwota i stąd nierzadko wykorzystywana jest furtka, polegająca na tym, że przed rejestracją wystarczy objąć tylko 25% zadeklarowanego kapitału, czyli w skrajnym przypadku wyłożyć na starcie tylko 25 tys. Złotych.

  4. Podsumowując można stwierdzić, że obowiązujące minimalne prog,i jeśli chodzi o poziom kapitału założycielskiego, mogą w sposób istotny wpływać na wybór formy prawnej, jedynie w przypadku spółki akcyjnej. To nie znaczy, że wielkość posiadanego kapitału nie ma znaczenia. Przy wielu ambitnych biznesach, musimy na początku  dysponować poważnymi sumami, co wiąże się nie tyle z określoną formę prawną, ile z warunkami techniczno-organizacyjnymi, rozpoczęcia działalności w danej dziedzinie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X