Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. Dla ambitnych przedsiębiorców, wybór formy prawnej, to trudna decyzja. Ze względu na zróżnicowanie segmentu dynamicznych firm,  sporą liczbę kryteriów, bogaty wachlarz sytuacji, nie sposób jednoznacznie wskazać formy bardziej czy mniej przydatne. W niniejszym odcinku prezentujemy pewne wskazówki, odnosząc je do kilku typowych sytuacji.

  2. Pierwsza typowa sytuacja występuje wtedy, gdy inicjator przedsięwzięcia jest indywidualistą i najlepiej się czuje, samodzielnie kierując firmą. Ma ambitne plany rozwojowe i chce działać przez długie lata. Przewiduje wysoką rentowność przedsięwzięcia, a  zyski, w większości reinwestować w biznes. W takim przypadku preferowana forma to jednoosobowa działalność gospodarcza. Poza rozdzielnością sfery biznesowej od sfery życia osobistego, atuty spółek kapitałowych nie mają tu istotnego znaczenia, zaś forma jednoosobowa, zdecydowanie lepiej chroni realizowane zyski przed apetytem fiskusa.

  3. Druga sytuacja dotyczy biznesu założonego przez grupę zaufanych wspólników. Chcą oni bezpośrednio uczestniczyć w prowadzeniu firmy także wówczas, gdy działalność rozwinie się na większą skalę. Przewidywane zyski chcieliby równomiernie przeznaczać na powiększenie kapitału spółki oraz na bieżącą konsumpcję. Wtedy, preferowaną formą, będzie spółka jawna.

  4. W trzeciej modelowej sytuacji wspólnicy zakładają, że w zależności od sprzyjających okoliczności, biznes może w przyszłości osiągnąć  znaczne rozmiary. Biznesplan przewiduje niewielkie dochody w pierwszych latach, natomiast prognozy zysku na następne lata są obiecujące. Inicjatorzy przedsięwzięcia liczą się wtedy z możliwością powiększenia grona wspólników, a także wyjście ze spółki niektórych założycieli. W tej sytuacji, preferowaną formą będzie  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  5. W ostatniej typowej sytuacji, inicjatorzy planują dynamiczny rozwój przedsięwzięcia, opierając jego sukces na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych lub marketingowych. Mają uzgodnioną strategię realizacji dużych zysków, poprzez wprowadzenie spółki na giełdę. Są przygotowani na znaczące zaangażowanie kapitałowe już na starcie. Tu preferowaną formą, będzie spółka akcyjna.

  6. Analizując dylematy związane z wyborem formy prawnej dla początkującego ambitnego biznesu, możemy z przymrużeniem oka, odnieść je do decyzji odnośnie zakupu samochodu. Chcemy by wybrany model, jak najlepiej spełniał nasze oczekiwania i by długo nam służył. Jednocześnie mamy świadomość, że zmiany w życiu osobistym i rodzinnym mogą spowodować, że w przyszłości będziemy potrzebować pojazdu o zupełnie innych parametrach.  Podobnie jest w biznesie – powinniśmy łączyć dbałość o to by forma prawna była dostosowana do specyfiki naszej firmy, z gotowością do zmiany formy prawnej, jeśli okoliczności biznesowe będą tego wymagały.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X