Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. Ten, kto już prowadził działalność gospodarczą wie, jak bardzo istotna jest elastyczność operacyjna. Gdy przedsiębiorca może podejmować szybkie decyzje, zgodne z bieżącymi potrzebami. Gdy nie obawia się, że naruszy przy okazji, jakiś  przepis czy regułę. W jaki sposób elastyczność operacyjna, może być zależna od przyjętej formy prawnej? O tym pomówimy w niniejszym odcinku.

  2. Dla ilustracji posłużmy się następującym przykładem. Początkujący przedsiębiorca odnosi znaczące sukcesy na rynku i dzięki konsekwentnemu ściąganiu należności, zachowuje wysoką płynność finansową. Przypadkowo pojawia się możliwość zakupu za granicą lekko uszkodzonego samochodu sportowego, z górnej półki za 1/10 ceny. Nasz przedsiębiorca jest fanem motoryzacji i oczywiście chce skorzystać z okazji. Ze względu na parametry pojazdu musi to być jednak zakup prywatny a nie na firmę. Przelew za granicę powinien być dokonany w ciągu 2 dni. Technicznie nie ma z tym problemu bo firma ma pieniądze na koncie. Czy są inne ograniczenia?

  3. Otóż, wspomnianą transakcję przelewu środków dałoby się przeprowadzić szybko, jedynie w ramach działalności prowadzonej jednoosobowo. Nie byłoby też większych problemów przy spółce jawnej, pod warunkiem zgody pozostałych wspólników.

  4. Zasadnicze trudności, wystąpiłyby natomiast w spółkach kapitałowych. Gdyby taki krok podjął jednoosobowy udziałowiec  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostałby niechybnie oskarżony o działanie na szkodę spółki. W spółkach kapitałowych,  obowiązuje bowiem rygorystyczna zasada rozdzielności sfery osobistej i biznesowej wspólników, a wszelkie przepływy finansowe między spółką a wspólnikami podlegają szczególnym regulacjom, zapisanym w kodeksie spółek handlowych, ustawie o rachunkowości oraz  w ustawodawstwie podatkowym.

  5. Dodatkowo, w przypadku spółek kapitałowych kodeks handlowy reguluje sposób prowadzenia spraw spółki i podejmowania decyzji, w wielu kluczowych dziedzinach. Reguluje też formę, w której stosowane decyzje muszą być podjęte. Przykładowo, w spółce akcyjnej nie tylko uchwały walnego zgromadzenia, ale także uchwały zarządu muszą być podjęte w formie aktu notarialnego. To  poważnie ogranicza swobodę operacyjną.

  6. W praktyce, skutki ograniczenia elastyczności operacyjnej, ujawniają się na wielu płaszczyznach. Bardzo często członkowie zarządu spółek, zaaferowani bieżącymi sprawami, zapominają o  szczegółowych procedurach i wymogach formalnych. Nierzadko, poważne uchybienia ujawniają się po kilku latach, a wtedy ich uporządkowanie może okazać się trudne i kosztowne. Stąd też wielu przedsiębiorców stosuje dwuetapowe podejście. W pierwszym etapie, gdzie elastyczność liczy się szczególnie, prowadzą biznes w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki osobowej. Dopiero na wyższym etapie rozwoju dokonują przekształcenia, wybierając spółkę kapitałową.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X