Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. Potrzeba oddzielenia sfery życia prywatnego od sfery biznesu jest oczywista, podobnie jak nie chcemy, by praca na etacie w firmie wpływała zbyt mocno w życie rodzinne. Czy można ograniczyć negatywny wpływ prowadzenia biznesu na życie osobiste, wybierając właściwą formę prawną? Kwestię tę rozważymy w niniejszym odcinku.

  2. O realnym  niebezpieczeństwie naruszenia sfery życia osobistego, przedsiębiorcy przekonują się tuż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, gdy zaczynają dostawać ulotki i reklamy od banków i innych potencjalnych oferentów. Tymczasem rejestr przedsiębiorców ma charakter otwarty -  także adres firmy, bardzo często tożsamy, z adresem zamieszkania.

  3. Jednak zagrożenia są  znacznie poważniejsze. Istnieje ryzyko, że w przypadku  porażki biznesowej, naruszone zostaną podstawy bytu całej rodziny, wraz z możliwością utraty osobistego majątku przedsiębiorcy.  Czy można się jakoś zabezpieczyć przed taką ewentualnością?
    TABELA

  4. Właściciele firm prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółek osobowych są tu w niekorzystnej sytuacji. Brak jest bowiem rozdzielności majątkowej między przedsiębiorcą a jego firmą. W pierwszej kolejności dotyczy to zobowiązań podatkowych oraz ZUS. Również wierzyciele prywatni ,mogą w określonym trybie zająć majątek osobisty przedsiębiorcy na poczet spłaty długów jego firmy.

  5. Na tym tle spółki kapitałowe – a więc spółka z o o i spółka akcyjna, jawią się jako znacznie bezpieczniejsze. Ich konstrukcja opiera się właśnie na rozdzielności obydwu sfer. Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania spółki, jedynie do wysokości zaangażowanego kapitału.

  6. W realiach życia gospodarczego, sytuacja jest bardziej złożona. W wielu mniejszych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, właściciele pełnią funkcję członków zarządu czy też rad nadzorczych. Z tego tytułu, mogą w określonych sytuacjach, odpowiadać za zobowiązania i szerzej negatywne skutki działalności firmy. Tak się dzieje, i jest to dość częsty przypadek, gdy w sytuacji  zagrożenia kontynuacji działalności, zarząd nie złoży na czas i w przewidzianej formie, wniosku o upadłość firmy.

  7. Prowadząc  biznes, musimy poświęcać mu dużo czasu, działając w warunkach  napięcia i stresu. Trudno, by nie przenosiło się to na sferę życia osobistego i rodzinnego. Osobista odpowiedzialność finansowa a niekiedy i karna stanowią jakościowo nowy wymiar, bo mogą zagrozić podstawom bytu przedsiębiorcy. Odpowiednie rozwiązania formalno-prawne mogą takie ryzyka ograniczyć, ale tylko do pewnego stopnia. To co zawsze będzie istotne, to dobre zaplanowanie biznesu, a następnie  rozwaga w prowadzeniu  własnej firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X