Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. Procedura rejestracyjna, zwłaszcza wówczas, gdy jest długotrwała i kosztowna, może zniweczyć szansę na zrobienie dobrego interesu tam, gdzie trzeba podjąć działania we właściwym momencie. Przeciągające się formalności, mogą też wyhamować początkowy entuzjazm inicjatorów danego przedsięwzięcia. Czy można uniknąć tego typu negatywnych skutków,  poprzez wybór właściwej formy prawnej?  Przekonamy się o tym w niniejszym odcinku.TABELA

  2. Zdecydowanie najprostsze i najmniej kosztowne jest zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przy wszystkich zastrzeżeniach, dotyczących n.p. funkcjonowania jednego okienka, jest to kwestia kilku dni i kilkuset złotych. Z kolei, założenie spółki jawnej wymaga nieco większych zabiegów, gdyż potrzebna jest rejestracja w  Krajowym Rejestrze Sądowym, co też wiąże się z dodatkowymi kosztami.

  3. Wydłużona i bardziej kosztowna  procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynika w pierwszej kolejności, z  dłuższego okresu przygotowania i negocjowania umowy spółki. W tym przypadku, wskazana jest konsultacja z prawnikiem, co na ogół nie jest konieczne przy spółce jawnej. Poza tym, umowa  spółki musi być zawarta w formie notarialnej. Warto w tym momencie wspomnieć o projekcie uproszczonej procedury rejestracji spółek z o.o.. W sytuacji, gdy udziałowcy zdecydują się na wzorcowy format umowy  wystarczy tylko zgłoszenie rejestracyjne. W nowym systemie spółka z o.o. mogłaby więc rozpocząć działalność praktycznie w ciągu kilku dni.

  4. Ponieważ spółka akcyjna wiąże się z większym zaangażowaniem kapitałowym i bardziej skomplikowanymi relacjami między wspólnikami, w praktyce wpływa to na wydłużenie czasu i zwiększenie kosztów rejestracji, mimo że poszczególne kroki tej procedury są takie same jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o procedury związane z rejestracją dla celów podatkowych (PIT, CIT, VAT, ZUS), różnice między poszczególnymi formami są niewielkie.

  5. Podsumowując, jeśli chodzi o czas i koszty rejestracji działalności w ramach  różnych form prawnych, obserwujemy tendencję dosyć typową ,dla innych obszarów funkcjonowania biznesu. Tam, gdzie tworzymy rozwiązania proste, nie wymaga to na ogół znaczących nakładów czasu i pieniędzy.  Gdy jednak chcemy stworzyć solidne podstawy funkcjonalne, musimy się liczyć ze sporymi kosztami i wydłużonym czasem procedury rejestracyjnej.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X