Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. Czy wybór formy prawnej  ma wpływ na opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej?  O tym, że tak może być, przekonamy się w niniejszym odcinku, porównując efektywną stopę  podatkową  w czterech podstawowych formach organizacyjno prawnych: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółce jawnej, spółce z o.o. i w spółce akcyjnej. TABELA

  2. Jeśli chodzi o efektywność podatkową, wyraźnie ujawnia się  przewaga osobowych form  nad spółkami kapitałowymi.  Jeśli zakładamy, że mamy do czynienia z ambitnym przedsiębiorcą, możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że w ramach jednoosobowej działalności czy spółki jawnej wybierze on  19% stawkę podatku liniowego. W przypadku spółek kapitałowych, efektywna stopa podatkowa będzie znacznie wyższa bo wyniesie ponad 34%.

  3. Dlaczego tak się dzieje? Otóż zysk w spółce z o o czy też spółce akcyjnej jest najpierw opodatkowany 19% podatkiem od osób prawnych, czyli CIT. By zysk netto trafił na konto udziałowca bądź akcjonariusza musi być dodatkowo opodatkowany 19% podatkiem od dywidendy. Łącznie daje to ponad 34%.

  4. Podkreślając  podatkową przewagę osobowych form prowadzenia działalności nad spółkami kapitałowymi, warto poczynić jedno zastrzeżenie. Otóż inicjatorzy ambitnych biznesów często realizują tak zwana strategię finalnych żniw. Świadomie godzą się na czerpanie minimalnych zysków z bieżącej działalności, by po kilku latach sprzedać udziały lub akcje swej firmy, realizując znaczące dochody. W takim przypadku efektywna stopa podatkowa dla wszystkich form będzie jednakowa i kształtować się będzie na poziomie 19%. Przedsiębiorcy, realizujący wspomnianą strategię mogą więc się skłaniać ku spółkom kapitałowym,  zwłaszcza jeśli inne kryteria wyraźnie na to wskazują. Powyższy przykład dobitnie wskazuje, jak ważne jest, by przy podejmowaniu decyzji uwzględniać różnorodne aspekty prowadzenia biznesu i nie przekreślać z góry rozwiązań, które wstępnie  jawią się jako mało atrakcyjne.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X