Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


  1. Podejmując decyzję  o wyborze formy prawnej dla własnego biznesu, warto na wstępie rozeznać tendencje, dotyczące stosowania różnych form prawnych. Jakie formy mamy do dyspozycji w Polsce? Które z nich są częściej a które rzadziej stosowane w praktyce? O tym pomówimy w niniejszym odcinku
    TABELA????

  2. Spośród ponad 1,8 miliona aktywnych biznesów w Polsce, ponad 80%  posiada status jednoosobowej działalności gospodarczej. Zdecydowana przewaga tej formy, występuje  we wszystkich krajach i Polska nie jest tu wyjątkiem. Jest to bowiem forma najbardziej odpowiadająca działalności prowadzonej samodzielnie i na niewielką skalę, a tak działa przecież zdecydowana większość podmiotów gospodarczych na całym świecie. Relatywnie prosta procedura rejestracyjna, możliwa do przeprowadzenia w ciągu kilku dni, niskie koszty uruchomienia, elastyczność form opodatkowania to atuty bardzo ważne dla  początkujących firm.

  3. Znaczna liczba spółek cywilnych  wymaga pewnego komentarza. Historycznie popularność tej formy, wynikała z prostych formalności przy rejestracji firmy, a jednocześnie dawała możliwość prowadzenia biznesu w grupie wspólników. Jednakże, wprowadzone od początku 2001 roku, zmiany w Ustawie o działalności gospodarczej, w istotny sposób zmniejszyły jej atrakcyjność. W największym skrócie chodzi o to, że spółka cywilna nie jest obecnie traktowana jako przedsiębiorca, a jest to kategoria kluczowa w polskim prawie gospodarczym. Stąd planując działalność w gronie wspólników warto rozważyć inną spółkę osobową a więc spółkę  jawną, która posiada status przedsiębiorcy, w myśl polskiego ustawodawstwa.

  4. Z kolei spółka partnerska, to forma rzadziej stosowana i niejako zarezerwowana dla ściśle określonej grupy wolnych zawodów, jak na przykład lekarze, prawnicy, audytorzy czy  doradcy podatkowi. Podobnie, rzadko występują w polskiej praktyce spółki  komandytowe  i  komandytowo - akcyjne. Są  one przydatne w sytuacji, w której istnieje potrzeba zróżnicowania stopnia ponoszenia odpowiedzialności majątkowej, za sprawy spółki przez poszczególnych wspólników.

  5. Spółki  kapitałowe, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, przewidziane są do prowadzenia interesów gospodarczych, na większą skalę. Spółka z o.o. cieszy się ostatnio dużą popularnością, także w przypadku mniejszych biznesów, ze względu na obniżenie do 5 tys. Złotych  minimalnego progu kapitału założycielskiego i planowane uproszczenie systemu rejestracji.

  6. Powyższe tendencje, dotyczą całej populacji przedsiębiorców.  W przypadku firm ambitnych, nastawionych na rozwój, proporcjonalnie mniej będzie tych prowadzonych jednoosobowo, ze względu na przewagę  inicjatyw grupowych. Kolektywne formy przedsiębiorczości,  mogą być realizowane w formie spółki jawnej, spółki z o.o., a w przypadku planów stworzenia w krótkim czasie dużego biznesu, w formie spółki akcyjnej.

  7. Przedsiębiorca nie musi znać się na niuansach prawniczych, bo te znają doświadczeni prawnicy, których podejście w trakcie konsultacji jest zazwyczaj następujące: „Proszę  powiedzieć, co Pan/Pani chce osiągnąć i w jaki sposób prowadzić biznes, a wtedy postaramy się znaleźć formę prawną, najbardziej odpowiednią do realizacji założonych celów”. Tak więc, w przypadku wyboru formy prawnej, wyraźnie ujawnia się potrzeba całościowego, holistycznego podejścia do własnego biznesu przez jego założycieli.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X