Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Powrót

Aktualności

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia
Tekst
 


1.W niniejszym odcinku omówimy zależności kwestie dotyczące potencjału rozwojowego, związanego z  określoną formą prawną. Z jednej strony chodzi o to,  by wprowadzenie jakościowych zmian na określonym etapie rozwoju firmy, nie powodowało konieczności zmiany formy prawnej. Z tym wiąże się także aspekt wizerunkowy – na ile wybrana forma podkreśla ambicje rozwojowe jej założycieli.Tabela

Nie ma przeszkód, by zachować formę jednoosobowej działalności, nawet jeśli odniesiemy biznesowy sukces na większą  skalę. Jednakże rozwój i rozmach implikuje często wprowadzenie nowych wspólników. W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jest to po prostu niemożliwe. Trzeba się poza tym liczyć z percepcją otoczenia: klientów, kontrahentów, instytucji finansowych, zgodnie z którą jednoosobowa działalność gospodarcza, kojarzy się z małą skalą i typowym small biznesem.

W spółce jawnej istnieje, co prawda, możliwość powiększenia liczby wspólników, ale nie wchodzi w grę zredukowanie właścicieli do jednej osoby. Początkowy sukces bardzo często wyzwala taką konieczność. Wtedy to bowiem, ujawniają się sprzeczności, jeśli chodzi o motywacje wspólników, a zwłaszcza ich skłonność do wytężonej pracy i poświęcenia sfery życia rodzinnego. Praktycznym rozwiązaniem, może być wykupienie wszystkich udziałów przez jednego wspólnika, który jest siłą napędową całego przedsięwzięcia. W spółce jawnej jest to niemożliwe.

Na tym tle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prezentuje się szczególnie korzystnie. Istnieje tu duża swoboda kształtowania liczby wspólników i ich zaangażowania kapitałowego. Spółka ta ma dobry wizerunek, pożyteczny także przy prowadzeniu działalności na dużą skalę. Funkcjonowanie w formule spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zdecydowanie zwiększa zaufanie kontrahentów zagranicznych., gdyż  ogólne zasady funkcjonowania tych spółek na kontynencie europejskim są bardzo zbliżone.

Jedynie spektakularne zwieńczenie sukcesu, jakim jest  niewątpliwie wprowadzenie spółki na giełdę, nie może być dokonane w spółce z o.o. Tak więc, jeśli od samego początku planujemy przedsięwzięcie z dużym rozmachem a także perspektywiczny debiut giełdowy, powinniśmy poważnie rozważyć utworzenie spółki akcyjnej.

Atrakcyjność osobowych form prowadzenia działalności w początkowej fazie, połączona z ich ograniczonym potencjałem rozwojowym, jest typowym powodem  zmiany formy prawnej przez ambitnych przedsiębiorców, na określonym etapie funkcjonowania firmy. Najczęściej spotykane w praktyce są przekształcenia: jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z oo;  spółki cywilnej w spółkę jawną;  spółki jawnej w spółkę z oo  lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Rozważając zmianę formy prawnej, trzeba brać pod uwagę różnorodne implikacje, w tym także podatkowe i szerzej finansowe. Ich przeprowadzenie wymaga specjalistycznych usług prawno-podatkowych, co oczywiście wiąże sie ze sporymi kosztami. Doświadczenie pokazuje też, że zmiany formy prawnej, często wyzwalają ukryte emocje w grupie wspólników i mogą stać się przyczyną sporów i napięć, zakłócając w efekcie atmosferę zaufania i wspólnoty interesów, tak potrzebnych w prowadzeniu biznesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X