Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Nowe przedsięwzięcia technologiczne – istota i skala zjawiska
2 Inicjatorzy nowych przedsięwzięć technologicznych
3 Identyfikacja, selekcja i weryfikacja pomysłów opartych na innowacjach technologicznych
4 Wykorzystanie informacji patentowej w planowaniu biznesu technologicznego
5 Ochrona praw do wynalazku – uzyskanie patentu
6 Ochrona praw do wynalazku – metody nieformalne
7 Wariant licencyjny i kooperacyjny
8 Finansowanie nowych przedsięwzięć technologicznych – generalne zasady
9 Wsparcie nowych przedsięwzięć technologicznych w Polsce
10 Specyfika fazy rozruchu przedsięwzięć technologicznych

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X