Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


 1. W niniejszym odcinku omówmy specyficzne cechy procesu identyfikacji, selekcji i weryfikacji pomysłów opartych na innowacjach technologicznych.  W przeciwieństwie do dynamicznych przedsięwzięć bazujących na innowacjach w sferze marketingu, organizacji i zarządzania, przedsięwzięcia technologiczne wymagają dodatkowej, szczegółowej analizy aspektów technicznych.
 2. Specyfika wyboru i weryfikacji przedsięwzięć bazujących na innowacjach technologicznych dotyczy w pierwszej kolejności źródeł informacji, potrzebnych do ciągłego monitorowania kierunków postępu technicznego w interesującej nas dziedzinie. Najważniejsze z nich to:
  • oficjalna informacja patentowa dotycząca zarówno patentów krajowych, jak i międzynarodowych, dostępna w bazach danych urzędów patentowych,
  • Innym źródłem są tak zwani brokerzy patentowi specjalizujący się w licencjonowaniu technologii  opracowanych przez innych
  • duże koncerny prowadzące działalność rozwojową na szeroką skalę, są często właścicielami praw do wynalazków, z których same nie korzystają
  • akademickie i niezależne ośrodki badawcze, zajmujące się komercjalizacją na własną rękę. Korzystanie z tych i innych źródeł w celu identyfikacji atrakcyjnych rozwiązań technologicznych wymaga sporego doświadczenia, a także czegoś, co można by nazwać intuicją technologiczną. Wykształcenie techniczne jest tu niewątpliwie pomocne, a w wielu dziedzinach wręcz niezbędne.
 3. Kolejnym etapem analizy aspektów technologicznych jest porównanie własnego rozwiązania z innymi, dostępnymi na rynku międzynarodowym. Celem analizy porównawczej jest zidentyfikowanie różnic zastosowanych rozwiązań technologicznych, ale także – a także – alternatywnych zastosowań komercyjnych podobnych innowacji technologicznych. W wielu przypadkach jest bowiem tak, że nie tyle pierwszeństwo w opracowaniu technologii czy też nowatorstwo przyjętych rozwiązań, lecz znalezienie oryginalnego zastosowania decyduje o sukcesie.
 4. Poważnym wyzwaniem i zagrożeniem dla przedsięwzięć technologicznych jest nie tyle brak zainteresowania nowym produktem, ile niemożność przekroczenia pewnego poziomu sprzedaży, powyżej którego ujawniają się synergiczne efekty i sprzedaż, a następnie zyski zaczynają szybko rosnąć. Sprowadza się to do niemożności pokonania tzw. rozpadliny popytowej . Początkowa grupa odbiorców to zazwyczaj osoby skłonne do zaakceptowania nowości, a wręcz poszukujące czegoś odmiennego. Tymczasem uruchomienie produkcji na większą skalę wymaga przyciągnięcia szerszej grupy konsumentów o orientacji pragmatycznej, oczekujących wiarygodnych informacji i dowodów na to, że proponowane im rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Pokonaniu rozpadliny popytowej  służą różnorodne działania marketingowe adresowane do wspomnianej grupy. O tym, że warto takie działania podjąć z wyprzedzeniem, świadczą liczne przykłady przedsięwzięć wykorzystujących ciekawe rozwiązania technologiczne, które spaliły na panewce, ze względu na niedostateczną liczbę odbiorców.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X