Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


  1. Ze względu na złożoność procesów związanych z wdrażaniem nowych technologii oraz na niepewność co do ostatecznego rezultatu, w przypadku nowych firm technologicznych  cały cykl od pomysłu do uruchomienia trwa z reguły dłużej w porównaniu z inicjatywami biznesowymi, które nie są oparte na zaawansowanych technologiach. O praktycznych aspektach z tym związanych pomówimy w niniejszym odcinku.
  2. W przypadku zaawansowanych rozwiązań rozruch ma nie tylko wymiar ekonomiczno-finansowy ale  bardzo konkretny, realny wymiar techniczno-organizacyjny. Chodzi o to, by opracowany w warunkach laboratoryjnych proces został zweryfikowany w rzeczywistych warunkach produkcyjnych. To wymaga wielokrotnego powtarzania całego cyklu, wprowadzenia określonych modyfikacji, kolejnych powtórzeń, aż do uzyskania pewności, że wszystkie błędy zostały wyeliminowane.
  3. W odniesieniu do przedsięwzięć technologicznych występuje niebezpieczeństwo tzw. rozpadliny popytowej, polegającej na trudności przejścia do stadium przyspieszonego wzrostu, ze względu na konieczność wyjścia poza krąg odbiorców-innowatorów i dotarcia do większej grupy o odmiennym, bo opartym na racjonalnych podstawach, sposobie podejmowania decyzji o zakupie. Tak więc nie jest to klasyczny dylemat braku klientów na starcie ale wyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży, po obiecującym początku
  4. Na to może się dodatkowo nałożyć negatywny efekt luki finansowej. Jeśli bowiem uruchomienie firmy zostało sfinalizowane głównie ze środków własnych (rodziny i znajomych), to finansowanie w fazie przedłużonego  z konieczności rozruchu będzie już wymagało zaangażowania źródeł zewnętrznych. Tymczasem fundusze venture capital, bussines angels czy nawet banki czekają z reguły, aż firma przeskoczy rozpadlinę popytową i powstaną warunki do przyspieszonego wzrostu obrotów. Taka negatywna koniunkcja zdarzeń i związane z tym zagrożenia muszą być wzięte pod uwagę na etapie planowania nowego przedsięwzięcia technologicznego.
  5. Jeśli faza rozruchu zakończy się powodzeniem, to w dłuższej perspektywie każda nowa firma bazująca na zaawansowanych technologiach staje przed koniecznością zmiany orientacji strategicznej i uwzględnienia w większym stopniu czynników o charakterze rynkowym (reagowanie na sygnały płynące z rynku, dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb odbiorców itp.). Jest to trudne wobec faktu, że inicjatorami nowych przedsięwzięć technologicznych są z reguły osoby o wykształceniu w dziedzinie nauk ścisłych, których uwaga w sposób naturalny koncentruje się na technicznych aspektach uruchomienia procesu produkcyjnego. Uświadomienie sobie przez grupę założycielską konieczności tych zmian jest tu bardzo istotne, bo może owocować podjęciem wyprzedzających decyzji, jak na przykład włączenie na pewnym etapie, do ścisłego kierownictwa firmy fachowców od marketingu czy finansów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X