Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


 1. Przed inicjatorami nowych przedsięwzięć  technologicznych stoją  szczególne wyzwania, które wiążą się to z niełatwą symbiozą sfery techniki i świata biznesu. Istotnym wyróżnikiem  jest tu zaangażowanie założycieli, mających solidne wykształcenie z zakresu nauk ścisłych i nierzadko wysoki status naukowy w konkretnej dziedzinie.  Jakie cechy, predyspozycje i umiejętności muszą posiadać tacy liderzy, by osiągnąć sukces?  Kwestie te omówimy w niniejszym odcinku.
 2. Okazuje się, że aby skutecznie uruchomić nowy biznes w dziedzinie zaawansowanych technologii niekoniecznie trzeba być profesorem uniwersytetu czy szefem zespołu badawczego w renomowanym instytucie. Analizy empiryczne przeprowadzone w krajach zachodnich, w ciągu ostatnich 20 lat, pozwalają na wyodrębnienie kilku charakterystycznych typów założycieli:
  • Do pierwszej grupy należą inicjatorzy wywodzący się ze środowiska badawczego bądź ze środowiska akademickiego lub instytucji badawczych;
  • Druga grupa to pracownicy przedsiębiorstw przemysłowych, którzy wywodzą się  bezpośrednio z produkcji bądź z działów wdrożeń
  • Do trzeciej grupy należą osoby bez gruntownego przygotowania technicznego, ale mający doświadczenie  z pracy  w dziale sprzedaży urządzeń.
  • Ostatnią grupę tworzą inicjatorzy bez przygotowania technicznego, hobbystycznie zainteresowani  określonymi dziedzinami nauki i techniki.
 3. Czy i w jakim zakresie przedsięwzięcia bazujące na innowacjach technologicznych mogą być udziałem ludzi młodych?  Opanowanie przełomowych technologii wymaga zazwyczaj wieloletnich studiów i badań. Z drugiej strony nie brak przykładów, że przełomowe rozwiązania rewolucjonizujące funkcjonowanie całych gałęzi gospodarki były wdrażane przez ludzi bardzo młodych. Dotyczy to zwłaszcza informatyki, gdzie młodzi liderzy nie mają często formalnego wykształcenia. Wyjaśnienia  należy upatrywać w przełomowym charakterze technologii internetowych i niezwykle szybkim tempie rozwoju tej dziedziny, co powoduje, że przydatność podstawowej wiedzy technicznej, uzyskiwanej na studiach jest ograniczona.
 4. Zdecydowana większość nowych biznesów bazujących na zaawansowanych technologiach, jest inicjowana przez grupy założycielskie, a nie indywidualnych przedsiębiorców. Wynika to z następujących czynników:
  • Po pierwsze, Proces przygotowania przedsięwzięć technologicznych jest znacznie dłuższy, gdyż obejmuje także analizy tendencji i zmian w technologii w danej branży.
  • Po drugie, samo uruchomienie produkcji z reguły także trwa dłużej.
  • Po trzecie, wyższy jest poziom niezbędnych nakładów finansowych zmusza do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania (takich jak banki, venture capital, środki pomocowe UE). To z kolei  wymaga długotrwałych zabiegów i specyficznych umiejętności analitycznych i negocjacyjnych.
  • Po czwarte, fundusze venture capital, w sferze zaawansowanych technologii wyraźnie preferują inicjatywy grupowe. Jak pokazuje praktyka, najbardziej skuteczne są zespoły heterogeniczne pod względem doświadczenia zawodowego, składające się z technologów ale także finansistów czy speców od marketingu.
 5. Podsumowując, jeśli chodzi o predyspozycje i doświadczenia niezbędne do uruchomienia przedsięwzięć technologicznych, kluczowym atutem jest solidna wiedza w zakresie najnowszych tendencji rozwoju technologii w danej dziedzinie. Z drugiej strony możliwość dołączenia do grupy przedsiębiorców technologicznych  mają także osoby bez formalnego przygotowania technicznego. Wcześniejsza praktyka przy wdrożeniach nowych produktów i procesów jest niewątpliwie atutem. Przełomowe zmiany dokonujące się w nowoczesnych sektorach gospodarki stwarzają szczególne warunki, gdzie szansę na sukces  we wdrażaniu  zaawansowanych technologii mają także zespoły młodych adeptów  biznesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X