Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


  1. Ogólne warunki i reguły postępowania dotyczące uzyskiwania środków finansowych przez nowe firmy odnoszą się, rzecz jasna, do biznesów  wykorzystujących innowacje technologiczne. W niniejszym odcinku omówimy  specyfikę finansowania tego typu przedsięwzięć.
  2. Przygotowując plan finansowy dla nowej firmy technologicznej musimy wziąć uwzględnić z reguły wyższe, niż w innych dziedzinach, nakłady inwestycyjne. Jednocześnie tego typu przedsięwzięciom towarzyszy podwyższone ryzyko. Z jednej więc strony jesteśmy zmuszeni poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania a z drugiej strony nie możemy liczyć na banki komercyjne, które kierują się zasadą minimalizacji ryzyka w działalności kredytowej.
  3. Okazuje się, że przedsiębiorcy technologiczni bazują w dużej mierze na nieformalnych inwestorach a więc środkach finansowych pochodzących od  rodziny, przyjaciół i znajomych. Badania empiryczne potwierdzają, że stosują oni także taktykę „stania na własnych nogach”, choć w porównaniu z firmami nietechnologicznymi, występują tu pewne różnice dotyczące stosowanych metod. Te ostatnie częściej stosują metody opóźnionych płatności, a firmy technologiczne metodę terminowego ściągania należności i dyscyplinowania kontrahentów. Wskazywałoby to na dążenie firm technologicznych do budowania trwałych relacji z partnerami, opartych na jasnych regułach gry i obowiązujących wszystkie podmioty.
  4. Generalnie przyjmuje się, że finansowanie technologicznych start-up’ów jest domeną fuduszy o podwyższonym ryzyku, czyli venture capital. Tymczasem aktywność tych funduszy w sektorze wysokiej technologii koncentruje się prawie wyłącznie na rynku amerykańskim, na który przypada około 80% zaangażowanych środków. W innych krajach (poza szczególnymi wyjatkami jak n.p. Izrael) udział venture capital w finansowaniu projektów technologicznych jest niewielki. Najchętniej angażują się one w istniejące przedsięwzięcia, z szansą uruchomienia produkcji na dużą skalę przy wykorzystaniu sprawdzonej już technologii. Natomiast bardzo rzadko finansują tego typu projekty na etapie badawczym i wdrożeniowym.
  5. Gdy inicjatorom nowych przedsięwzięć technologicznych udaje się pokonać nieufność zewnętrznych inwestorów, czynnikiem decydującym obok obiecującej technologii mogą być kontakty osobiste z potencjalnymi inwestorami, solidna reputacja inicjatorów nowego biznesu w środowisku finansowym oraz rekomendacje osób o uznanych kwalifikacjach i doświadczeniu biznesowym. Potwierdza to potrzebę kultywowania dobrych relacji ze środowiskiem finansistów, co stanowi nie lada wyzwanie, zwłaszcza dla wynalazców z kręgu nauk ścisłych, dla których mentalność i sposób  rozumowania finansistów może być niezrozumiała a niekiedy trudna do zaakceptowania.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X