Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


  1. W określonych warunkach atrakcyjną opcją może być przekazanie praw do wykorzystania opatentowanej technologii i uzyskania bieżących dochodów w formie opłat licencyjnych lub nawiązanie współpracy o charakterze kooperacyjnym. W niniejszym odcinku omówimy przesłanki do wyboru takich właśnie rozwiązań.
  2. Licencjonowanie pozwala uzyskać środki finansowe na dalsze badania, nie wiążąc ograniczonych zasobów finansowych i kadrowych firmy w uruchomienie produkcji. W skrajnym przypadku cała strategia funkcjonowania nowej firmy może polegać na generowaniu nowych rozwiązań i przekazywaniu praw do produkcji  innym podmiotom. Jednak najczęściej  stosowana metoda polega na łączeniu obydwu form: produkcji z wykorzystaniem własnej technologii na rynku krajowym (ewentualnie rynku regionalnym) oraz udzielenie licencji na wykorzystanie innowacji na rynkach trzecich.
  3. Wariant licencjonowania  jest szczególnie atrakcyjny w sytuacji, gdy wdrożenie konkretnego wyroby do masowej produkcji wymaga dużego potencjału i rozbudowanej struktury, a także zaangażowania znaczących środków, co realistycznie nie leży w zasięgu możliwości inicjatorów nowego przedsięwzięcia. Udzielenie licencji dużej firmie, która nie ma podobnych ograniczeń, i uzyskanie wpływów z opłat licencyjnych to znacznie lepszy wariant niż długotrwałe i najczęściej bezskuteczne dobijanie się o środki finansowe w bankach i funduszach venture capital.
  4. Jeśli analiza trendów technologicznych oraz przegląd informacji patentowej pokazują, że na rynku jest dostępna rozpracowana technologia, przy rozsądnych opłatach licencyjnych najbardziej korzystnym rozwiązaniem może być nabycie praw do korzystania z wynalazku w formie licencji. Na rynku krajowym źródłem takich rozwiązań mogą być ośrodki uniwersyteckie bądź niezależne centra naukowo-badawcze. Wtedy jednak trzeba się liczyć z tym, że technologia może nie być jeszcze opracowana w formie pozwalającej na wdrożenie. Ten ostatni czynnik może przesądzić o uzyskaniu zagranicznej licencji także w przypadku, gdy mamy własne, porównywalne rozwiązanie. Zamiast dodatkowych starań i kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej oraz rozpracowaniem procesu technologicznego w celu przyspieszenia uruchomienia, decydujemy się na poniesienie opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy.
  5. Nawiązanie współpracy o charakterze kooperacyjnym to jeszcze jeden sposób na wykorzystanie przez nowo powstające firmy atutu, jakim są niewątpliwie zaawansowane technologie. W takim przypadku naturalnym partnerem są firmy o rozwiniętym potencjale produkcyjnym, z rozwiniętą siecią sprzedaży na wiodących rynkach oraz dostępem do źródeł finansowania. Kooperacja z nimi pozwoli na znacznie szybszą komercjalizację technologii z korzyścią dla wszystkich uczestników porozumienia.
  6. We współczesnej gospodarce coraz większą popularność zyskuje model otwarty generowania strumienia innowacji, po ang. Open innovation. Budując przewagę  konkurencyjną firmy na innowacjach technologicznych angażujemy się w prace badawczo rozwojowe, dbając przy tym o właściwą ochronę własnych rozwiązań. Równolegle na bieżąco obserwujemy zmiany w technologii i rozwiązania wdrażane przez innych. W zależności od sytuacji decydujemy się na wymianę licencyjną bądź współpracę kooperacyjną, także z konkurentami.  To kolejny dowód na to, ze we współczesnym biznesie twarda walka konkurencyjna w pewnych dziedzinach  może współistnieć z owocną współpracą w innych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X