Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Twój biznes
 
Twój biznes
1. Punktem wyjścia jest krytyczna samoocena dla określenia Twojego potencjału jako przedsiębiorcy technologicznego:

a) czy dysponujesz lub możesz dysponować technologią, która będzie bazą dla atrakcyjnego biznesu?
b) czy jesteś gotowy uwzględnić w procesie wdrożenia i komercjaliizacji wymogi związane z możliwościami rynku czy też oczekiwaniami inwestorów?

2. Ocena wdrażanego rozwiązania z punktu widzenie ochrony prawa do wynalazku

a) sytuacja patentowa - czy nie będą naruszone prawa do wynalazków opatentowanych wcześniej
b) jak uzyskać ochronę Twojego wynalazku - ochrona patentowa krajowa i zagraniczna. Procedury, koszty w wariancie krajowym i międzynarodowym.

3. Może zamiast uruchomienia produkcji w oparciu o własne rozwiązanie może rozpatrzyć alternatywne formy:
a) udzielenie licencji
b) uzyskanie licencji na korzystanie z dostępnej na rynku technologii
c) nawiązanie współpracy o charakterze koooperacyjnym.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X