Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


W polskim systemie podatkowym spółki kapitałowe nie mają możliwości wyboru formy opodatkowania. Zysk spółki jest opodatkowany  19-procentowym podatkiem  CIT. Pozostała część zysku może być wypłacona w formie dywidendy, ale wtedy kolejny raz podlega opodatkowaniu w wysokości 19%. W efekcie fiskus zabiera łącznie ponad 34% wypracowanego przez spółkę zysku, pozostawiając udziałowcom niecałe jedynie 66%. Czy możliwe są w przypadku spółek kapitałowych działania pozwalające na zmniejszenie tak wysokiej stopy podatkowej? Kwestię tę rozpatrzymy w niniejszym odcinku.

W praktyce, pewne pole manewru istnieje, gdy udziałowcy spółki uczestniczą bezpośrednio w prowadzeniu biznesu, wchodząc w skład zarządu lub rady nadzorczej. Wtedy  są zatrudnieni na podstawie powołania, umowy o pracę lub  umowy-zlecenia. Otrzymane przez nich wynagrodzenie można potraktować jako szczególną formę wypłaty zysku, przy czym wypłaty te, stanowiąc koszt dla spółki, obniżają poziom odstawę do opodatkowania.

Ponieważ wypłata w formie dywidendy, implikuje efektywne opodatkowanie w wysokości ponad 34%, stąd wynagrodzenie członka zarządu opodatkowane stawką najpierw 18-procentową a potem  32-procentową, jest korzystniejszą formą wypłaty. Powyższa kalkulacja nieco się komplikuje, jeśli w rozliczeniu uwzględnimy obciążenia ZUS, które obowiązują w przypadku zatrudnienia członka zarządu, na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia.

Powyższy przykład nie sugeruje, że wypłata w formie wynagrodzenia członka zarządu, oznacza przejadanie zysku. Mogą one przecież wrócić do spółki w formie podwyższonego kapitału w taki sam sposób, jak w przypadku wypłaconych dywidend. Natomiast poczynione oszczędności na podatkach, zwiększą pulę środków do dyspozycji firmy.

Warto jednak zwrócić uwagę, że analizowane działania optymalizacyjne mogą częściowo podważyć wizerunek firmy, jako solidnego podmiotu gospodarczego. Wypłata  zysku w formie dywidendy jest odzwierciedleniem zdrowej zasady, w myśl której wspólnicy czerpią korzyści z prowadzenia biznesu w ramach spółki,  dopiero po zaspokojeniu wszystkich innych interesariuszy. Co więcej, postępowanie zgodne z kalkulacją finansową może niekorzystnie wpłynąć na ocenę sytuacji spółki, odzwierciedlonej w jej sprawozdaniach finansowych. Zwiększone wypłaty na rzecz udziałowców, w formie wynagrodzeń członków zarządu, będą obniżać zysk, a tym samym dawać błędne sygnały o rentowności i kondycji finansowej spółki. Tak więc, ostateczne decyzje optymalizujące  obciążenia podatkowe spółek kapitałowych, będą musiały być rozsądnym kompromisem, między kalkulacją stricte finansową, a potrzebą kształtowania właściwego wizerunku spółki.


Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X