Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. W polskich realiach gospodarczych, księgowość powinniśmy prowadzić praktycznie od początku działalności. Czy jednak ma to być funkcja realizowana wewnątrz, czy też na zewnątrz firmy, a więc w ramach outsourcingu? O tym pomówimy w niniejszym odcinku.

  2. Warto na wstępie zwrócić uwagę, na specyfikę systemu księgowego w firmie. W podstawowym kształcie, jest to dziedzina oparta na przejrzystych zasadach. Natomiast angażowanie się w bardziej skomplikowane operacje biznesowe, skutkuje większą komplikacją także w dziedzinie operacji księgowych. Z kolei w sferze rozliczeń podatkowych, musimy wziąć pod uwagę  niejasne przepisy podatkowe, oraz brak jednolitej interpretacji. Wszystko to powoduje, że sfera rozliczeń podatków jest  uznawana  za szczególnie trudną, także  ze względu na groźne skutki finansowe. Po drugie, obowiązują tu sztywne terminy  rozliczeń podatkowych i z tego względu bardzo liczy się dokładność i terminowość.

  3. W świetle powyższych uwag wydaje się sensowne, by prowadzenie ksiąg powierzyć profesjonalnym księgowym. W praktyce, postulat ten może być zrealizowany poprzez: zatrudnienie w firmie wykwalifikowanej osoby lub  outsourcowanie zlecenie tej funkcji do wyspecjalizowanego biura rachunkowego. Polscy przedsiębiorcy są tu w dość korzystnej sytuacji, gdyż dysponujemy w kraju bardzo liczną kadrą księgowych, o wysokich kwalifikacjach. Na polskim rynku funkcjonuje bardzo duża liczba firm wyspecjalizowanych w usługowym prowadzeniu ksiąg , zwanych popularnie biurami rachunkowymi. Czołówka polskich biur rachunkowych osiąga europejskie standardy jakościowe. Ich duża liczba  doprowadziła do znaczącej obniżki cen usług księgowych, zwłaszcza poza wielkimi aglomeracjami.

  4. Jak wynika z analizy porównawczej TABELA, nie można tu mówić o wyraźnej przewadze jednego rozwiązania nad drugim, a ostateczna decyzja powinna być podjęta z uwzględnieniem specyfiki konkretnego biznesu.. Natomiast kierunkowe rekomendacje odnoszące się do tej dziedziny można sformułować następująco: W pierwszym etapie działalności firmy, dobre i niedrogie biuro rachunkowe może być rozsądnym rozwiązaniem . Jednakże, przy większej skali działania, ujawnia się przewaga wewnętrznego pionu księgowego. Z kolei,  postęp w dziedzinie elektronizacji i zastosowania internetu  zwiększa  atrakcyjność  outsourcingu,  także przy większej skali działania.

  5. Kwestie księgowe i ściśle z tym związane rozliczenia podatków, są powszechnie traktowane jako bardzo trudne i generalnie utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej. Dla ambitnych inicjatyw biznesowych, ważne jest wykorzystanie atutów, jakie mamy w tej dziedzinie w Polsce – przede wszystkim armię wykwalifikowany księgowych, którzy rozwiążą nawet najbardziej skomplikowane problemy. Liderzy dynamicznych biznesów, będą mogli się wtedy skupić na kluczowych determinantach sukcesu: zdobyciu klientów oraz trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X