Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. Polscy przedsiębiorcy traktują system księgowy jako swoisty dopust Boży, narzucony przez przepisy podatkowe. W niniejszym odcinku postaramy się wykazać, że informacje z systemu księgowego, mogą być bardzo przydatne w bieżącym prowadzeniu firmy.

  2. Realia biznesowe wymuszają na właścicielach powstanie naturalnego nawyku, by po przyjściu do firmy, w pierwszej kolejności sprawdzić stan gotówki na rachunku. Następnie sprawdzamy  poziom wymagalnych zobowiązań i należności, w perspektywie kilku dni. Szybki i niekłopotliwy dostęp do tego typu danych, pozwala podjąć konkretne działania zaradcze, w przypadku potencjalnych zagrożeń. Na przykład, rozpoczęcie interwencji w celu ściągnięcia należności od spóźnialskiego klienta, czy też przeprowadzenie wyprzedzającej rozmowy z kontrahentem, o możliwym opóźnieniu naszej płatności. Istniejące rozwiązania systemowe, umożliwiają uzyskiwanie takich danych w trybie codziennym, a jeśli jest taka potrzeba, także w trybie online – i to niezależnie, czy prowadzimy księgi we własnym zakresie, czy korzystamy z usług biura rachunkowego.

  3. Wszędzie tam, gdzie następuje dywersyfikacja działalności (np. w układzie regionalnym, produktowym),oprócz postrzegania biznesu jako całości, bardzo potrzebne jest rozbicie przychodów i kosztów, na podstawowe  elementy składowe biznesu. Chcemy przykładowo wiedzieć, które produkty,  konkretne działy w firmie, a nawet którzy pracownicy (np. handlowcy), przyczyniają się w większym stopniu do osiąganych wyników, a którzy w mniejszym. Taką możliwość daje dezagregacja operacyjnych wyników finansowych. Wiarygodne i prezentowane w jednolitym układzie dane finansowe, to znakomite narzędzie wyzwalające inicjatywę i zdrową konkurencję wśród załogi młodej firmy.

  4. Nawyk planowania, podstawowych parametrów ekonomicznych i monitorowania uzyskiwanych wyników,  poprzez odnoszenie ich do prognoz, to cenna umiejętność w prowadzeniu biznesu. Jeśli chcemy zwiększyć sprzedaż w następnym roku o 30%, to w jaki sposób zamierzamy do tego dojść? Jak powinna zwiększać się sprzedaż w kolejnych miesiącach, by plan ten został osiągnięty? Jakie produkty czy wysiłek jakich działów i konkretnych osób, powinny złożyć się na zaplanowany łączny wynik? Jakie to będzie miało znaczenie, z punktu widzenia zasobów kadrowych, zakupów materiałów, infrastruktury czy usług zewnętrznych? Odpowiednio zaprojektowany system finansowo-księgowy  może być bardzo pomocny przy tego typu analizach.

  5. Przytoczone wyżej przykłady pokazują, że informacje dostępne z systemu księgowego, mogą być bardzo pomocne, w bieżącym kierowaniu firmą. By wykorzystać te możliwości liderzy ambitnych biznesów, nie muszą wchodzić w szczegółowe kwestie. Jednak znajomość podstaw systemu finansowo-księgowego jest niezbędna. Warto w to zainwestować, bo na dalszych etapach rozwoju firmy, taka inwestycja zwróci się z nawiązką.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X