Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. Wpływy z VAT-u są najważniejszym źródłem finansowania budżetu Państwa. Nic więc dziwnego, że aparat skarbowy skupia wysiłki na tym właśnie podatku.  Czy są, poza szczególną ostrożnością i starannością przy rozliczeniu VAT, jakież możliwości obniżenia zobowiązań w  tej dziedzinie? Kwestie te rozważymy w niniejszym odcinku.

  2. W zakresie podatku VAT pole manewru przedsiębiorcy, jeśli nie brać pod uwagę pewnych rodzajów działalności zwolnionych z VAT, czy też opodatkowanych stawką zerową jest ograniczone. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej każdy podmiot ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT. Przewidziany ustawowo pułap obrotów zwalniający z tego obowiązku, czyli 100 tys. złotych w 2010 roku, jest z  perspektywy ambitniejszych przedsięwzięć, zbyt niski. Trzeba pamiętać, że skorzystanie ze zwolnienia, nie pozwala na odliczenie podatku VAT od zakupionych towarów i usług. Ważny jest także negatywny sygnał, który firma wysyła na rynek przy braku rejestracji VAT. Eksponuje wtedy  status bardzo małego podmiotu, dopiero rozpoczynającego działalność.

  3. Warto natomiast skorzystać z uproszczeń w systemie rozliczenia podatku VAT dla tzw. małych podatników, których obroty nie przekraczają w skali rocznej 800 tys. EUR. Mogą oni, składając stosowne deklaracje:  wybrać kwartalny cykl rozliczenia VAT, zamiast standardowego miesięcznego a także wybrać tzw. metodę kasową, czyli rozliczać VAT od faktur zapłaconych, zamiast od faktur wystawionych i otrzymanych w konkretnym okresie rozliczeniowym. Te ułatwienia mogą być szczególnie cenne, w pierwszym etapie działalności, ze względu na nierytmiczność sprzedaży. Kwartalny system rozliczeń pomoże uniknąć sytuacji, w których w jednym miesiącu musimy zapłacić wysoki VAT, a w następnym notujemy nadpłatę. Z kolei przyjęcie metody kasowej, zmniejsza ryzyko utraty płynności przez młodą firmę, która ma kłopoty z wyegzekwowaniem należności od odbiorców.

  4. Jednak podejmując stosowne decyzje dotyczące uproszczonych form rozliczeń VAT, musimy mieć świadomość pewnej inercji tych rozwiązań. Przykładowo, powrót do rozliczenia w cyklu miesięcznym, będzie możliwy dopiero po zakończeniu czterech cykli rozliczenia kwartalnego, a więc po roku.

  5. Podatek VAT stanowi dla początkującego przedsiębiorczy szczególne wyzwanie także w innym wymiarze - wymiarze etycznym. Jest to wysokie obciążenie obrotu i stąd naturalne poszukiwania metod jego uniknięcia, zwłaszcza jeśli chcemy być konkurencyjni, wobec podmiotów, już funkcjonujących na rynku. Szczególnie niebezpieczne jest przekonanie, podzielane przez sporą grupę przedsiębiorców, że jak nie ma faktury czy paragonu to VAT nie obowiązuje. W praktyce  część obrotu nie jest fakturowana i uwzględniana w rozliczeniach podatkowych . Tymczasem, VAT-em jest opodatkowany obrót gospodarczy, niezależnie od sposobu jego udokumentowania. Błędy popełnione  w tej dziedzinie na starcie, mogą negatywnie wpłynąć,  na perspektywy rozwojowe firmy w przyszłości.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X