Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. Pod pojęciem planowania podatkowego, rozumiemy działania prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu minimalizacji obciążeń podatkowych firmy.

  2. Określenie „planowanie” ma tu fundamentalne znaczenie. Chodzi bowiem o to, by ocenić potencjalne implikacje podatkowe, jeszcze przed podjęciem konkretnych działań. Następnie, tak dostosować planowane działania i procesy, by uzyskać optymalny efekt, mierzony zyskiem netto, czyli  (po opodatkowaniu). W niniejszym odcinku przedstawimy główne  zasady i instrumenty planowania podatkowego.

  3. Kiedy planowanie podatkowe przynosi największe efekty, mierzone istotnym, a zarazem bezpiecznym zmniejszeniem obciążeń podatkowych? Znaczące oszczędności uzyskuje się w firmach prowadzących działalność na większą skalę, realizujących zróżnicowane operacje o dużym stopniu skomplikowania, fuzje, przejęcia, sprzedaż, zakup udziałów i akcji, inwestycje w środkach trwałych, itp. Szczególne pole do działania stwarzają także operacje międzynarodowe, ze względu na odrębne i zróżnicowane jurysdykcje podatkowe.

  4. W normalnej działalności handlowej, produkcyjnej czy usługowej pole manewru dla optymalizacji obciążeń podatkowych jest znacznie mniejsze, co nie znaczy, że należy je lekceważyć. Z pewnością, punktem wyjścia do optymalizacji podatkowej będzie wybór najbardziej efektywnej formy opodatkowania, o czym była mowa, w jednym z poprzednich odcinków.

  5. Sposoby zmniejszenia obciążeń podatkowych, w wyniku planowania podatkowego są bardzo różnorodne i powinny być dostosowane do sytuacji konkretnej firmy. Natomiast ogólne reguły rozsądnej polityki podatkowej to: Po pierwsze,   Nie płacić podatków, jeśli nie trzeba. Wbrew pozorom taka nadgorliwość, nie jest rzadkim zjawiskiem. Wynika ona z braku wiedzy i doświadczenia oraz z obawy przed negatywnymi skutkami, ewentualnej kontroli skarbowej. Po drugie, opóźniać zarachowanie przychodów, przyspieszać zarachowanie kosztów. Jakkolwiek jest to dziedzina szczegółowo regulowana w przepisach podatkowych i księgowych, występuje tu jednak pewne pole manewru, z którego warto skorzystać. Po trzecie, eliminować nierówności obciążeń podatkowych w czasie. Jeśli na przykład źle zaplanujemy zakupy i sprzedaż towaru, to w jednym miesiącu będziemy mieć bardzo duży VAT do zapłacenia, a w innym nadpłatę, co jest niekorzystne, z punktu widzenia optymalizacji bieżących strumieni gotówkowych.

  6. Podsumowując,  warto zwrócić uwagę na istotne niebezpieczeństwo związane z optymalizacją  podatku dochodowego. Ponieważ punktem wyjścia do obliczenia podstawy opodatkowania są księgi rachunkowe, mamy do czynienia z konfliktem między planowaniem podatkowym a prezentacją sprawozdań firmy na zewnątrz czyli dla  banków i kontrahentów. By zapłacić niższy podatek dochodowy,  korzystnie jest wykazywać możliwie niski przychód, wysokie koszty i w efekcie – niski dochód do opodatkowania. Z kolei w sprawozdaniach finansowych chcielibyśmy wykazać: duże obroty, niskie koszty, a tym samym duże zyski. Podobnie jak w wielu innych aspektach prowadzenia biznesu, w dążeniu do minimalizacji obciążeń podatkowych, powinniśmy stosować podejście holistyczne i dostrzegać ,oprócz korzyści także mankamenty i negatywne skutki  w pozornie odległych sferach funkcjonowania firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X