Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. W niniejszym odcinku, omówimy przesłanki wyboru  formy prowadzenia księgowości w firmie. Decyzja taka   powinna zostać podjęta w momencie rozpoczęcia działalności.  Mamy tu do wyboru:  formę pełną, czyli prowadzenie ksiąg zgodnie z polską ustawą o rachunkowości oraz  formy uproszczone, zwłaszcza podatkową księgę przychodów i rozchodów. W dalszej analizie pomijamy takie formy jak ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa, ze względu na ich ograniczoną przydatność, dla prowadzenia ambitnego biznesu.

  2. Jakie mamy pole manewru jeśli chodzi o wybór  w omawianej dziedzinie?  To zależy od formy prawnej i skali prowadzonej działalności. Spółki kapitałowe (spółka z oo i spółka akcyjna) są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, niezależnie od skali działania. Pozostałe podmioty, są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości w przypadku przekroczenia pułapu rocznego obrotu, w wysokości 1,2 mln. EURO. Tak więc, możliwość wyboru formy prowadzenia ksiąg, istnieje praktycznie w przypadku jednoosobowych firm i spółek osobowych, z obrotami poniżej 1,2 mln. EURO w skali rocznej.

  3. Analiza porównawcza obydwu form,  prowadzi do kilku interesujących wniosków. Przede wszystkim, oczywista jest różnica w kosztach obsługi księgowej na rzecz formy uproszczonej. Jeśli uznać, że kluczową funkcją systemu finansowo-księgowego, jest prawidłowe rozliczenie podatków, to wspomniane wyżej różnice w pracochłonności i kosztach, odnoszą się głównie do rozliczenia podatku dochodowego. Poza podatkiem dochodowym, musi także funkcjonować system rozliczania VAT, PIT pracowników, ZUSu, a tu koszty są w zasadzie identyczne, niezależnie od formy prowadzenia ksiąg.

  4. W przypadku pozostałych kryteriów, odnoszących się szczególnie do firm dynamicznych, z dużym potencjałem rozwojowym, przewaga pełnej księgowości jest wyraźna. Przeanalizujmy następujący scenariusz: po kilku latach owocnej działalności i szansach na dalszą ekspansję, rozpoczynamy starania o uzyskanie kredytu inwestycyjnego, na kilka milionów złotych. Typowe oczekiwania banku, wyrażone w rozmowach wstępnych, dotyczą przedstawienia audytowanych sprawozdań finansowych za ostatnie kilka  a najlepiej 5 lat. Jeśli sprawozdania nie są audytowane, to istotne dla banku będzie prowadzenie pełnej księgowości. Jeśli natomiast, dysponujemy tylko księgą przychodów i rozchodów, sprawa znacznie się skomplikuje. Bank zażąda od nas dodatkowych danych finansowych, których przygotowanie może być czasochłonne. Mamy tu zatem do czynienia z negatywnym skutkiem braku historii księgowej. W staraniach o kredyt, możemy przegrać z innym potencjalnym kredytobiorcą, którego historia księgowa jest bez zarzutu.

  5. Podsumowując, wybór formy uproszczonej  a więc księgi przychodów i rozchodów,  może być uzasadniony  jedynie wtedy, gdy pierwsza faza, stosunkowo niewielkich obrotów jest rozciągnięta na kilka lat. W realizacji ambitnych dynamicznych biznesów, korzystniej jest prowadzić pełną księgowość. Od początku budujemy wtedy pozytywną historię księgową, która w istotny sposób wpływa na wiarygodność finansową ,a także na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X