Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Narzedzia
Testy
Twój biznes
Powrót

Aktualności

System finansowo-księgowy
Tekst
 


  1. W tym odcinku zajmiemy się alternatywnymi rozwiązaniami dotyczącymi  systemu finansowo-księgowego, który pełni funkcję swoistego krwiobiegu firmy. Z pozoru mogłoby się wydawać, że jest to sfera decyzji, którą możemy odłożyć na później. Rzeczywistość jest jednak inna: jeszcze przed uruchomieniem działalności, będziemy musieli określić podstawowe zręby  systemu finansowego firmy. Działając w warunkach niepewności, musimy wyważyć między doraźnymi a przyszłymi potrzebami, w tej tak ważnej dziedzinie.

  2. Wokół systemu finansowego i jego funkcji w małej firmie, narosło wiele nieporozumień. W kręgach small businessu w Polsce, panuje dość powszechna opinia, że gdyby nie wymogi związane z podatkami, księgowość w firmie byłaby niepotrzebna. Przekonanie takie jest błędne. Po pierwsze, informacje z systemu księgowego w formie okresowych raportów i sprawozdań, są cennym narzędziem w bieżącym zarządzaniu firmą. Po drugie, w kluczowych relacjach ze światem zewnętrznym, a więc z bankami,  kontrahentami, czy  ważnymi klientami, sprawozdania finansowe są niezbędnym elementem wizerunku firmy, którego nie da się zastąpić kolorowym prospektem czy atrakcyjnie wykonaną witryną internetową.

  3. Zgodnie z innym, zakorzenionym w środowisku small businessu poglądem, właściciel powinien mieć firmę w głowie i nie potrzebuje podpierać się danymi z księgowości. Brak nawyków oraz umiejętności wykorzystania danych finansowych w zarządzaniu firmą, łączy się zazwyczaj z mocnym przekonaniem o wyższości wiedzy intuicyjnej właściciela, który  ma własną firmę w małym palcu. Być może taki pogląd dałoby się obronić, w przypadku minimalnej skali przedsięwzięcia. Przy  większej skali, jest to mało realne. Z tego względu ważne jest, by wśród właścicieli wytworzył się nawyk  korzystania z informacji finansowych, od samego początku funkcjonowania firmy.

  4. Na etapie przygotowania do uruchomienia i pierwszej fazy funkcjonowania nowej firmy, kluczowe kwestie wymagające rozstrzygnięcia, dotyczą: po pierwsze, organizacji systemu księgowego w firmie, po drugie  wykorzystania informacji finansowych  w zarządzaniu firmą i po trzecie sposobów  minimalizacji obciążeń podatkowych. Powyższe kwestie poddamy bardziej szczegółowej analizie w kolejnych odcinkach.

  5. Wśród początkujących przedsiębiorców-nieekonomistów,  powszechna jest obawa, że finanse i księgowość to dla niefachowców przysłowiowa czarna magia. Tymczasem system rachunkowości i finansów opiera się na prostych, logicznych regułach. Jak w każdej dziedzinie, występują bardziej  skomplikowane problemy, ale podstawowe zasady są do opanowania dla każdego. Wystarczy włożyć trochę wysiłku i odłożyć na bok uprzedzenia, a to z pewnością się opłaci.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X