Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


 1. Istota fazy rozruchu zawiera się w semantycznym znaczeniu tego słowa: zorganizowane w ramach nowego przedsiębiorstwa zasoby (zasoby ludzkie, urządzenia, materiały, środki finansowe itp.) są statyczne i trzeba wprawić je w ruch. Specyfikę tej fazy omówimy w niniejszym odcinku.
 2. W praktyce biznesowej rozruch oznacza:
  • rozpoczęcie produkcji (lub świadczenia usług)
  • rozpoczęcie  sprzedaży, co przejawia się  w wystawianiu faktur pierwszym klientom
  • uruchomienie współpracy z  zewnętrznymi usługodawcami oraz wdrożenie niezbędnego systemu obiegu informacji
  • przeprowadzenie pełnego cyklu obrotu – od zakupu towarów i materiałów, sprzedaż, a następnie  ściągnięcie należności od odbiorców.
 3. Skuteczny rozruch działalności stanowi ostateczne potwierdzenie, że podstawowe założenia koncepcyjne są poprawne, a system funkcjonowania nowego biznesu nie wykazuje fundamentalnych niesprawności. Nie oczekujemy natomiast, że faza rozruchu potwierdzi wszystkie założenia, zwłaszcza te dotyczące docelowej rentowności biznesu. Jeśli chodzi o typowe ramy czasowe, to w normalnych warunkach  uruchomienie nowego biznesu powinno nastąpić w ciągu kilkunastu miesięcy.
 4. Dlaczego sprawne przeprowadzenie rozruchu,  oczekiwane jest zawsze z dużym niepokojem przez założycieli?  Dlaczego tak wielu liderom obiecujących przedsięwzięć nie udaje się przetrwać tej fazy? Praktyka uruchomienia nowego biznesu dobitnie pokazuje, że nawet przy bardzo solidnym przygotowaniu i braku fundamentalnych słabości, nowe przedsięwzięcie może nie wypalić już na starcie.  Wynika to przede wszystkim z niepewności reakcji otoczenia – konsumentów, konkurencji, dostawców, a w dużym stopniu także od stanu koniunktury i zmian w sferze regulacyjnej, czyli obowiązujących  przepisów, norm i standardów.
 5. Stosując analogię do budowy mostu czy też uruchomienia nowej linii technologicznej,  w tych przypadkach  ryzyko jest minimalne, gdyż nieudana realizacja  może być  skutkiem błędu człowieka, lub nieszczęśliwego wypadku. Dlatego inżynierowie-projektanci mogą w fazie testu przy maksymalnym obciążeniu, spokojnie stać pod mostem bądź przebywać na terenie zakładu w czasie rozruchu technologicznego, bez obawy o własne życie i zdrowie. Projektanci nowych biznesów są natomiast w decydującym stopniu uzależnieni od reakcji otoczenia biznesowego, na które mają bardzo niewielki wpływ. Ryzykują jednocześnie majątkiem, utratą reputacji i nierzadko zdrowiem

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X