Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


  1. Formy wyjścia z biznesu możemy generalnie podzielić na wewnętrzne, kiedy kontrola biznesu i zarządzanie firmą pozostają w rękach osób z nią związanych, oraz zewnętrzne, gdy kontrola przechodzi w obce ręce. Praktyczne kwestie związane z ich wdrożeniem, omówimy w niniejszym odcinku.
  2. Klasyczna opcja wewnętrzna polega na wykupie wychodzących wspólników przez pozostałych bądź jednego wspólnika, który skupia 100% udziałów. Taka opcja jest bardzo popularna w sytuacji zróżnicowanych preferencji, co do okresu funkcjonowania w firmie. Wspólnik pozostający, to najczęściej ten, który zachowuje największy entuzjazm i energię do rozwijania biznesu.
  3. W krajach zachodnich, popularna jest forma wykupu przez kadrę menedżerską, najczęściej  tzw. wykupu lewarowanego, polegającego na wzięciu kredytu pod zastaw udziałów i spłacania go z bieżących zysków bądź sprzedaży części aktywów przedsiębiorstwa. W grę wchodzi także wykup przez pracowników.  W Polsce skala  stosowania  wspomnianych form jest znacznie mniejsza,  ze względu na ograniczone środki finansowe w dyspozycji społeczeństwa i brak tradycji w dziedzinie inwestycji kapitałowych realizowanych przez osoby fizyczne.
  4. W ramach opcji zewnętrznej, biznes może być sprzedany strategicznemu inwestorowi. Pewną odmianą realizacji tej opcji jest fuzja polegająca na wniesieniu aportu przedsiębiorstwa do firmy w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów.  W obydwu przypadkach  oznacza to zazwyczaj zasadniczą restrukturyzację i włączenie firmy do większej grupy kapitałowej (niekiedy międzynarodowej).W Polsce mamy już sporo doświadczeń z wykupem prywatnych firm przez inwestorów. Tego typu procesy prowadzące do restrukturyzacji i konsolidacji całych branż, będą się nasilać w przyszłości.
  5. Wprowadzenie firmy na giełdę jest traktowane powszechnie jako priorytetowa, sztandarowa forma realizacji korzyści z inwestycji. Jest bowiem dobitnym potwierdzeniem sukcesu w zbudowaniu firmy od zera i doprowadzenie  jej na sam szczyt biznesowego panteonu, czyli do elitarnego kręgu spółek giełdowych. Jednak zasadniczym motywem wprowadzenia spółki na giełdę jest uzyskanie dodatkowych, znaczących środków na rozwój. Ścieżka ta jest także wykorzystywana, jako sposób na korzystne finansowo wyjście z biznesu, dzięki sprzedaży pakietu akcji pozostających w dyspozycji wspólników w momencie, gdy osiągną atrakcyjną cenę.
  6. Realizacja korzyści z inwestycji i wyjście dotychczasowych założycieli z firmy zawsze budzi niepokoje i frustracje wśród pracowników. Doświadczenie pokazuje, że ich obawy co do przyszłych losów nie są bezpodstawne, zwłaszcza w przypadku przejęcia firmy przez podmiot zewnętrzny. Warto zatem zawczasu przygotować i wynegocjować rozwiązania, które w praktyce  łagodziłyby negatywne konsekwencje dla pracowników, zwłaszcza tych, którzy poprzez długoletnią pracę przyczynili się do wzrostu wartości firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X