Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


 1. Z biznesem zawsze wiąże się element ryzyka i w wielu wypadkach problemów i zagrożeń ściśle związanych z fazą rozruchu  nie da się  uniknąć. W efekcie, w Polsce prawie 40% nowych firm  nie jest w stanie przetrwać pierwszego roku funkcjonowania.  W niniejszym odcinku przedstawimy niezbędne działania zwiększające szansę na przetrwanie,  które można i trzeba podjąć,  zanim podejmiemy ostateczną decyzję o rozpoczęciu działalności.
 2. Wyprzedzający plan antykryzysowy, powinien stanowić część planu operacyjnego, przygotowanego przed uruchomieniem przedsięwzięcia, i obejmować następujące działania:
  • opracowanie listy potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w fazie rozruchu
  • podjęcie kroków i działań zmniejszających ryzyko zagrożeń jeszcze przed uruchomieniem. Przykładowo, można odpowiednio przygotować pierwszą grupę klientów, którzy następnie pociągną kolejnych.
  • ustalenie zawczasu w gronie zespołu przywódczego zasad współdziałania przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, gdy takowe się pojawią.Niestety, wspomniane działania przygotowawcze z myślą o zapobieżeniu sytuacjom kryzysowym, podejmowane są bardzo rzadko, choć praktyka potwierdza ich dużą skuteczność.
 3. Największym, bo ostatecznym zagrożeniem dla nowego biznesu, jest taki splot negatywnych zdarzeń, który  zmusza do podjęcia decyzji o zakończeniu działalności firmy. Dla założycieli jest to bardzo trudna sytuacja nie tylko w wymiarze ekonomiczno-finansowym, ale także – a może przede wszystkim –  emocjonalnym. Można się tu zetknąć z bardzo skrajnymi opiniami: od czarnej wizji, w której upadek firmy pociąga za sobą degradację psychiczną, fizyczną i finansową założycieli i ich rodzin, po nonszalancki stosunek tych, którzy bankructwo traktują jako coś normalnego, czym nie warto się specjalnie przejmować.
 4. Przedwczesne zakończenie działalności, nie może być traktowany a priori, jako  wyjątkowe i tragiczne w skutkach zdarzenie. Wszak tylko w naszym kraju sytuacja taka dotyka corocznie setek tysięcy przedsiębiorców, którzy muszą sobie jakoś z tym poradzić. Z drugiej strony należy przestrzec przed lekceważeniem negatywnych skutków. Abstrahując od obciążeń psychicznych, właściciele muszą uregulować  zobowiązania firmy oraz  rozliczyć się z urzędem skarbowym. Niemożność zaspokojenia wierzycieli może narazić ich reputację biznesową i pozycję społeczną, a w efekcie utrudnić ponowne podjęcie działalności gospodarczej, w przyszłości.
 5. Gdy analizujemy życiorysy przedsiębiorców, którzy odnieśli spektakularne sukcesy, okazuje się, że wcale nierzadko, we wcześniejszych próbach ponosili porażki. Potrafili jednak wyciągnąć z nich wnioski, które pozwoliły uniknąć błędów w przyszłości. Intensywność odczuć i wrażeń, towarzyszących upadkowi firmy powoduje, że stajemy się bardziej dojrzali życiowo, a to zdecydowanie pomaga w prowadzeniu biznesu.
 6. Na drugim biegunie mamy poważne zagrożenie,  polegające na intensywnym przeżywaniu goryczy porażki, retrospektywnym analizowaniu zdarzeń, wyrzucaniu sobie błędów, silnego poczucia winy wobec pracowników, partnerów i kontrahentów.  Stąd tylko krok do całkowitego zniechęcenia, depresji, a nawet załamania nerwowego. Trzeba umieć się otrząsnąć z tego stanu, korzystając z pomocy rodziny i przyjaciół, a jeśli zajdzie potrzeba, także  z pomocy psychologa.
 7. Jedną z trudniejszych decyzji  jest wybór momentu zakończenia działalności. Z jednej strony determinacja, siła woli i niepoddawanie się przeciwnościom losu, tak charakterystyczne   dla osób o predyspozycjach przedsiębiorczych, skłaniają do walki do samego końca. Z drugiej strony, podtrzymywanie biznesu, który nie ma szans na przetrwanie, oznacza bezpowrotną utratę zaangażowanych środków finansowych, nie mówiąc o straconym czasie i wysiłku zespołu założycielskiego. Nie ma w tym przypadku dobrej recepty poza generalną wskazówką, że w momencie podjęcia decyzji o zakończeniu działalności, trzeba zrobić to  w sposób  zdecydowany i konsekwentny. Sprawne i szybkie zakończenie procesu likwidacji biznesu, dokonanie niezbędnych rozliczeń finansowych, pozwoli skoncentrować się na przyszłości, w tym także na uruchomieniu kolejnego przedsięwzięcia, tym razem z większym sukcesem.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X