Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


  1. Wyjście dotychczasowych właścicieli z firmy i przekazanie nie tylko własności ale i funkcji zarządczych to jedna z najtrudniejszych operacji w wymiarze prawnym, finansowym ale i ludzkim.  W niniejszym odcinku omówimy kluczowe kwestie związane z realizacją tej opcji.
  2. Niewątpliwie jedną z najtrudniejszych kwestii jest oszacowania aktualnej wartości firmy. Zaangażowani w bieżące prowadzenie interesu właściciele, mogą sobie nie zdawać sprawy, jaką wartość rynkową przedstawia przedsiębiorstwo, które stworzyli. Na szczęście w dziedzinie wyceny wartości firm, istnieją powszechnie uznawane metody i techniki, jak również szeroka oferta usług doradczych. Kłopot leży w tym, że podstawowa metoda wyceny polega na ustalaniu wartości firmy na podstawie zdyskontowanego strumienia przyszłych przychodów, a ocena przyszłych zdarzeń jest zawsze obciążona ryzykiem błędu. Jednocześnie fakty i zdarzenia decydujące o wartości firmy mogą być różnie oceniane w zależności od tego, czy jest się sprzedającym czy kupującym.
  3. Prawidłowa polityka informacyjna wobec interesariuszy zewnętrznych (a więc klientów kontrahentów i  usługodawców) jest warunkiem niezbędnym do skutecznego przeprowadzenia procedury wyjścia z biznesu przez jednego bądź większej grupy właścicieli. Bardzo niebezpieczne są przedwczesne i nieskoordynowane sygnały przekazywane na zewnątrz.. Mogą one wzbudzać niepotrzebny niepokój wśród klientów i kontrahentów i w efekcie niekorzystnie wpływać na pozycję konkurencyjną firmy na rynku.
  4. Szczególnie wrażliwy obszar to polityka  informacyjna wobec pracowników. Wszelkie informacje o zmianach w strukturze własności, a  w szczególności odejście właścicieli – założycieli firmy, będą odbierane przez pracowników z dużym zaniepokojeniem. Jest to trudny problem  dla właścicieli, mających oczywiste poczucie odpowiedzialności za losy pracowników, którzy wnieśli osobisty wkład w rozwój firmy. Najlepszym rozwiązaniem jest otwarte przedstawienie pracownikom informacji o planowanych zmianach, tak wcześnie, jak to możliwe. Lepiej bowiem, by usłyszeli to od właścicieli, niż reagowali na różne plotki i przekłamania docierające z rynku.
  5. Jeśli pominąć przypadki przedsięwzięć o bardzo niewielkiej skali, to realizacja opcji wyjścia powinna być zrealizowana z udziałem doradców zewnętrznych. Wspominaliśmy wcześniej o kwestii wyceny wartości firmy. Do tego dochodzą aspekty prawne, a także finansowo-podatkowe. Właśnie w dziedzinie transakcji kapitałowych (takich jak sprzedaż udziałów, akcji, czy też sprzedaż przedsiębiorstwa) czyhają rozliczne pułapki fiskalne, które mogą wydatnie obniżyć ostateczny efekt transakcji. Trzeba także brać pod uwagę, że poważny nabywca będzie korzystał przy zakupie z fachowych doradców. Wtedy  doradca reprezentujący sprzedającego jest konieczny, także w celu  wyrównania pozycji negocjacyjnej.
  6. Usługi księgowe, finansowe i prawne związane z fuzjami, przejęciami, sprzedażą przedsiębiorstw i wprowadzaniem spółek na giełdę są dość dobrze rozwinięte w naszym kraju. Jak na całym świecie, są one jednak dość drogie. Biorąc pod uwagę realia transakcyjne, dotyczące nawet stosunkowo niewielkiego biznesu, uzyskana wartość dodana z tytułu zaangażowania doradców zewnętrznych, uzasadnia celowość takich wydatków, zwłaszcza że przynajmniej część wynagrodzenia doradców może być uzależniona od ostatecznego wyniku transakcji.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X