Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


  1. Faza rozruchu stanowi jednocześnie zwieńczenie całego ciągu prac koncepcyjnych, analitycznych i organizatorskich, związanych z uruchomieniem nowego biznesu. Jest to więc okres, w którym powinna być dokonana obiektywna ocena, tego, czy organizm gospodarczy, który udało nam się stworzyć niemałym nakładem sił i środków, osiągnął stabilność biznesową. Kiedy  możemy uznać, że rozruch nowej firmy został zakończony? Na to pytanie postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym odcinku.
  2. Przydatnym narzędziem do monitorowania  poziomu dojrzałości biznesowej nowego podmiotu gospodarczego jest arkusz platformy stabilnego biznesu. DIAGRAM. Ponieważ koncepcja platformy oznacza jedynie uzyskanie względnej stabilności, tylko w kluczowych obszarach a więc (produkt, rynek, przywództwo i relacje z klientami),  konieczne jest osiągnięcie pełnej dojrzałości. W innych sferach, takich jak koncepcja biznesu, organizacja, wiedza i umiejętności, sytuacja finansowa  i pozostałe relacje zewnętrzne, wystarczy osiągnięcie stanu określanego jako pośredni.
  3. Systematyczne i konsekwentne inicjatywy doprowadzające nowy biznes do poziomu wstępnej stabilności,  w znacznym stopniu będą wynikały z obiektywnych warunków, charakterystycznych dla fazy rozruchu. Często będzie występował konflikt między bieżącym „gaszeniem pożarów” a potrzebą wygospodarowania czasu kierownictwa firmy na myślenie o przyszłości. Praktycznym sprawdzonym rozwiązaniem jest ustalenie z góry cyklicznego systemu monitorowania postępu w zbliżaniu się do poziomu platformy stabilnego biznesu.
  4. Osiągnięcie założonych parametrów jakościowych i w rezultacie – wejście na poziom stabilnego biznesu kończy cały proces działań związanych z uruchomieniem nowej firmy. To znaczący sukces i fakt ten powinien być odnotowany przez całą społeczność (właścicieli i pracowników, ewentualnie także interesariuszy zewnętrznych), jako ważne wydarzenie w jej rozwoju.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X