Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


  1. Jak zapewnić dynamiczny wzrost, pozwalający osiągnąć znaczący poziom obrotów, a w perspektywie także i zysków, oraz liczącą się pozycję na rynku? Na liderów, którym udało się zwycięsko i sprawnie pokonać zagrożenia i pułapki związane z uruchomieniem biznesu, w następnym etapie  czekają kolejne wyzwania. W niniejszym odcinku wyjaśnimy na czym polega specyfika fazy przyspieszonego wzrostu.
  2. Wieloletnie obserwacje oraz badania empiryczne prowadzone na procesem rozwoju dynamicznych firm wskazują na pewne ogólne prawidłowości. Bezpośrednio po zakończeniu fazy rozruchu, następuje zazwyczaj stadium przyspieszonego wzrostu, a następnie, po przekroczeniu określonych rozmiarów, firma wchodzi w stadium dojrzałe. W tym kontekście można więc mówić o pewnej nieuchronności nadejścia stadium przyspieszonego wzrostu , a co za tym idzie, konieczności właściwego przygotowania się, by szanse z tym związane wykorzystać jak najlepiej.
  3. Ten optymistyczny obraz zakłóca duża liczba firm, które choć z powodzeniem przeszły przez fazę rozruchu, wypadły następnie z rynku, gdyż nie potrafiły sobie poradzić z nowymi problemami w fazie przyspieszonego wzrostu. Część zagrożeń wykazuje pewne podobieństwa do tych, ujawnionych w fazie rozruchu. Natomiast jakościowo nowy charakter problemów,  w stadium przyspieszonego wzrostu, odnosi się przede wszystkim do zmian w systemie zarządzania.
  4. W zarządzaniu młodym przedsiębiorstwem skupiamy zazwyczaj uwagę na skutecznym pokonywaniu barier i rozwiązywaniu trudności. W tym kontekście faza przyspieszonego wzrostu jawi się jako stosunkowo bezproblemowa. Jest to błędne rozumowanie, bo wtedy właśnie można przegapić unikalną szansę rozwinięcia biznesu na większą skalę.  Okazuje się więc, że w walce konkurencyjnej zwyciężają ci przedsiębiorcy, którzy z jednej strony potrafią pokonywać trudności a z drugiej skutecznie kontrolować procesy rozwojowe w firmie.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X