Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Jak zaistnieć na rynku?
Tekst
   1. Analiza doświadczeń początkujących firm, prowadzona przez badaczy przedsiębiorczości wskazuje na poważne niebezpieczeństwo, jakie zagraża tym firmom w fazie rozruchu.  Mimo wcześniejszych  analiz i badania rynku koło sprzedaży nie chce ruszyć. Wbrew oczekiwaniom klienci nie pojawiają się a jeśli już to w zbyt małej ilości. Jak się przygotować na takie niebezpieczeństwo i jakie kroki zaradcze podjąć – to będzie przedmiotem rozważań w niniejszym odcinku.
  2. Dlaczego pierwsi klienci są tak ważni na starcie? Bo ich pojawienie się  jest potwierdzeniem słuszności obranej drogi. Tym samym wyzwala się pozytywna energia – początkowe sukcesy w sprzedaży, nawet jeśli niewielkie, uskrzydlają właścicieli oraz pracowników.Pierwsi klienci stwarzają naturalną możliwość doskonalenia technik sprzedaży  a jednocześnie  uruchamia się dodatkowy bardzo efektywny kanał promocyjny. Pojawienie się nowego dostawcy towarów bądź usług jest bowiem naturalnym przedmiotem wymiany informacji między aktualnymi i potencjalnymi klientami.
  3. Pierwsi klienci to bezcenna referencja dla kolejnych klientów. Reakcja sprzedawcy na pytanie niezdecydowanego nabywcy o dotychczasowe doświadczenia zabrzmi bardziej konkretnie i przekonywająco, jeśli będzie się mógł on odwołać do aktualnych doświadczeń i podać konkretne przykłady.
  4. Co można zrobić, by już na starcie pomóc szczęśliwemu losowi w postaci licznych i zainteresowanych klientów? Doświadczenie pokazuje, że początkową grupę klientów trzeba zdobyć jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży. W trakcie badania rynku i testowania możliwości zbytu, część naszych rozmówców może zostać zaliczona do grupy potencjalnych klientów. Typowe wstępne ustalenia z tymi osobami będą polegały na:  potwierdzeniu zainteresowania perspektywicznego klienta naszą ofertą oraz deklaracji zakupu  po uruchomieniu sprzedaży.
  5. Założyciele nowego biznesu,  powinni bezpośrednio zaangażować się w zdobywanie pierwszych klientów. Niezależnie od konieczności fizycznego wsparcia, nielicznej grupy pracowników (jeśli w ogóle będą zatrudnieni w tej fazie), chodzi o pokonanie bariery nieufności, jaka typowo ujawnia się w kontaktach z nowymi dostawcami na rynku. W zdobywaniu pierwszych klientów należy wykorzystać zarówno wcześniejsze kontakty biznesowe jak i kontakty o charakterze społecznym (a więc kontakty rodzinne, towarzyskie, sąsiedzkie itp.).
  6. Zdobycie pierwszych klientów, jeszcze w trakcie przygotowań, jest szczególnie istotna dla biznesów dynamicznych, poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Świadomość wagi i znaczenia pierwszych klientów, krótko po starcie stała się powszechna w gronie potencjalnych inwestorów i kredytodawców. Już w trakcie prezentacji biznesplanu,  możemy się spodziewać szczegółowych pytań o klientów, którzy zostali już zidentyfikowani i zadeklarowali skłonność do zakupienia naszych produktów bądź usług, łącznie z żądaniem przedłożenia listy takich klientów, wraz z adresami i telefonami.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X