Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Jak zaistnieć na rynku?
Tekst
   1. Współcześnie,  trudno sobie wyobrazić skuteczne zaistnienie na rynku nowego podmiotu, bez własnej strony internetowej. Do tego potrzebne jest unikalny adres internetowy czyli domena. Kluczowe problemy  a także zagrożenia, jakie wiążą się z domenami internetowymi, omówimy w niniejszym odcinku.
  2. Z punktu widzenia zachowania jednolitości przekazu, domena internetowa powinna mieć  jak najwięcej elementów wspólnych z nazwą firmy i znakami towarowymi, pod którymi jej produkty bądź usługi występują na rynku. W przypadku rejestracji domen  obowiązuje generalna zasada „kto pierwszy ten lepszy”,  co w połączeniu z  zasadą unikalności adresu internetowego w skali globalnej  oraz niskimi kosztami rejestracji, często prowadzi do nadużyć.
  3. Przy próbie rejestracji domeny możemy się zderzyć z przykrą niespodzianką, kiedy wybrany przez nas adres jest już zajęty. Nie musi to oznaczać, że inny przedsiębiorca funkcjonuje pod tą samą bądź zbliżoną nazwą. Bardzo często będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem piractwa domenowego. Polega ono na rejestrowaniu bardzo dużej liczby domen, kojarzonych ze znanymi markami bądź takimi, które mają atrakcyjną postać słowną i będą wybierane przez przyszłych przedsiębiorców. Następnie piraci domenowi występują z ofertą odsprzedaży domen zainteresowanym uczestnikom obrotu gospodarczego, czyli zapłaceniem swoistego okupu. By ukrócić wspomniane naganne praktyki  w wielu krajach wdraża się nowe regulacje prawne, modyfikujące podstawową zasadę „kto pierwszy ten lepszy”.
  4. Na etapie rejestracji, konieczne jest dokonanie wyboru rodzaju domeny. W przypadku domen polskich firm wybór ten dotyczy wersji ogólnokrajowej („.pl”, funkcjonalnej np. „.com.pl” czy też lokalnej „.waw.pl”). Domena funkcjonalna z rozszerzeniem  .com.pl ma niewątpliwie szereg zalet, gdyż jest najbardziej rozpowszechniona w obrocie gospodarczym w Polsce. By uniknąć pewnego zamieszania, gdy inny podmiot zarejestruje domenę ogólnokrajową (.pl), dobrą praktyką rozwojowych firm jest rejestracja obydwu domen: .pl i .com.pl. Dla firm uruchamianych z myślą o rynkach międzynarodowych, celowe będzie sprawdzenie domeny .com, lub ostatnio wprowadzonej domeny europejskiej eu.
  5. Powszechny jest pogląd, że Internet zmienił oblicze przedsiębiorczości na świecie, otwierając całkowicie nowe perspektywy rozwojowe dla mniejszych firm. Jest to widoczne także w bardzo praktycznych aspektach uruchamiania nowego biznesu. Tam gdzie wykorzystanie  Internetu jest absolutnie kluczowe, należy poważnie rozważyć odwrócenie procesu dochodzenia do atrakcyjnej nazwy firmy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić możliwość zarejestrowania domeny internetowej a dopiero potem planować dalsze działania rejestracyjne.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X