Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Jak zaistnieć na rynku?
Tekst
   1. Jeśli chcemy by nasi kluczowi partnerzy byli ważną siłą wspomagającą dynamiczne procesy w naszej firmie, musimy już na wstępie określić kryteria, którymi będziemy się kierować przy ich doborze. To pozwoli uniknąć elementu przypadkowości  w procesie selekcji. W niniejszym odcinku omówimy najważniejsze zasady i kryteria w tej dziedzinie.
  2. Przyjmując, że w każdym przypadku będziemy się kierować trzeźwą kalkulacją ekonomiczną, dodatkowo musimy uwzględnić te cechy firm i reprezentujących je osób, które zapewnią realizację długofalowych efektów współpracy. Podstawowe warunki do osiągnięcia wspomnianych celów to przede wszystkim synergia celów i kierunków rozwoju. Kluczowa kwestia dotyczy tego, czy nasi partnerzy mają długofalową wizję i plany dynamicznego wzrostu biznesu. Gdy nasz kluczowy dostawca nie będzie rozwijał produkcji,  będziemy zmuszeni poszukać partnera działającego z większym rozmachem.
  3. O synergii operacyjnej będą decydowały różnorodne aspekty, takie jak elastyczność działania, stopień centralizacji w podejmowaniu decyzji, poziom nowoczesności infrastruktury technicznej czy też zwyczaje i preferencje dotyczące sposobu komunikowania się partnerów. Synergia może dotyczyć także kierunków ekspansji biznesowej. Jeśli na przykład planujemy rozwój eksportu, to niewątpliwie decyzje naszych kluczowych odbiorców o uruchomieniu działalności produkcyjno-handlowej za granicą,  będą sprzyjać takim zamierzeniom.
  4. W biznesowych relacjach bardzo liczy się zaufanie. Atmosfera sprzyjająca wzajemnemu zaufaniu, kształtuje się stopniowo, w wyniku  doświadczeń nagromadzonych  w bezpośrednich kontaktach przedstawicieli współpracujących firm,  jak też oficjalnie prezentowane sformalizowane zasady w sferze etyki i szerzej – społecznej odpowiedzialności biznesu.
  5. Z kolei otwartość informacyjna, wyraża się  w szczerej wymianie poglądów, dyskutowaniu bieżących problemów współpracy i przekazywaniu sugestii usprawnień. Dobrze temu służy tzw. chemia w kontaktach osobistych, tożsamość wyznawanych systemów wartości, podobnych zainteresowań, wieku czy wykształcenia.
  6. W nauce o przedsiębiorczości obserwujemy odejście od traktowania firmy jako wyizolowanego podmiotu ,w kierunku uwzględnienia całokształtu jej relacji z otoczeniem rynkowym. Co więcej, zdolność do nawiązania relacji sieciowych, uznawana jest powszechnie, jako jeden z istotnych czynników sukcesu początkujących firm. Stąd tak ważna jest dbałość o właściwy dobór kluczowych partnerów biznesowych, by współpraca z nimi stanowiła dodatkowe wsparcie dla wewnętrznych sił motorycznych nowej firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X