Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Jak zaistnieć na rynku?
Tekst
   1. Dlaczego początkującym firmom tak trudno wystartować i wielu z nich przedwcześnie kończy działalność. W nauce o przedsiębiorczości, głównej przyczyny upatruje się w tzw. fundamentalnej słabości czyli braku ukształtowanych powiązań z otoczeniem rynkowym. Nowy podmiot wchodzący na rynek musi nie tylko znaleźć swoje miejsce, ale i w mniejszym bądź większym zakresie, naruszyć  interesy pozostałych  uczestników a zwłaszcza konkurentów. W niniejszym odcinku pomówimy o sposobach pokonywania tej słabości i skutecznym kształtowaniu podstawowych relacji biznesowych.
  2. Mówiąc o podstawowych kontaktach  biznesowych mamy na myśli trwałe więzi nie tylko z głównymi klientami, ale także z dostawcami materiałów, towarów i usług, a także z konkurentami. DIAGRAM. Co do zasady relacje takie rozwijamy  z ograniczoną liczbą partnerów. Charakteryzują się one  długofalową perspektywą współpracy, współzależnością interesów, wzajemnym zaufaniem i otwartością komunikacyjną.
  3. Kluczowe znaczenie przypada relacjom z początkową grupą klientów. Jeśli uda nam się stworzyć atmosferę roboczej współpracy, tacy klienci mogą być źródłem obiektywnych opinii o naszej ofercie. Pozwala to na jej szybką korektę w razie potrzeby. Klienci są także źródłem cennych informacji o przewidywanych zmianach na rynku, w tym o poczynaniach konkurencji.
  4. Uwzględnienie dostawców może wywołać zdziwienie, gdyż nowa firma występuje tu jako podmiot kupujący. Sprawa wydaje się więc stosunkowo prosta: dążymy do uzyskania jak najkorzystniejszej oferty i pod tym kątem dobieramy dostawców. Tymczasem kluczem do optymalnego ukształtowania kontaktów biznesowych jest oparcie ich na zasadach tzw. wymiany relacyjnej. W przeciwieństwie do klasycznej wymiany opartej na dążeniu do maksymalizacji krótkookresowych korzyści i rywalizacji o podział tych korzyści, wymiana relacyjna opiera się na długofalowej współpracy i maksymalizacji wspólnych korzyści, czego przejawem są różnorodne powiązania o charakterze sieciowym i kooperacyjnym.
  5. Prawdziwą sztuką i niejako nobilitacją dla początkującego przedsiębiorcy jest nawiązanie współpracy z ustabilizowaną konkurencją. Wbrew powszechnemu przekonaniu, możliwości takich kontaktów są dość liczne, i mogą dobrze służyć nowym firmom, stawiającym pierwsze kroki na rynku. Można tu wymienić wszelkiego rodzaju stowarzyszenia zawodowe, grupujące ludzi tej samej profesji oraz izby gospodarcze czy stowarzyszenia, których członkami są podmioty z tej samej branży. Niezależnie bowiem od oczywistej rywalizacji, firmy należące do tej samej branży mają wiele problemów, których rozwiązanie wymaga skoordynowanych działań  i kooperacji. Otwartość na taką współprace, wyrażona przez wiodących graczy na rynku, może być wyrazem docenienia dokonań nowicjusza  oraz potwierdzeniem  jego  pozycji w branży.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X