Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Jak zaistnieć na rynku?
Tekst
  1. Nazwa firmy to jej pierwsza wizytówka, pierwszy komunikat wysyłany do klientów i konkurencji. Dobra nazwa to niewątpliwie atut każdej firmy, a w przypadku dopiero wchodzącej na rynek, to atut on wręcz nieoceniony. Dlaczego nazwy jednych firm uznaje są za dobre, wywołujące pozytywne skojarzenia  a innych za niezbyt trafione. O tym pomówimy w niniejszym odcinku, wskazując na najważniejsze cechy dobrej nazwy firmy.

 2. Warto na wstępie uporządkować kwestie związane z pojęciem nazwy, pod którą przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało na rynku. Po pierwsze, mówimy o nazwie formalnej, pod którą przedsiębiorstwo zostaje zarejestrowane. Po drugie, będą to nazwy (oznaczenia), pod którym wprowadzane są na rynek towary bądź usługi. Po trzecie, współcześnie, nie sposób abstrahować od nazwy internetowej, czyli dedykowanej domeny firmy. Najlepiej, gdyby udało się osiągnąć jednolitość we wszystkich trzech dziedzinach. Ze względu na rosnące znaczenie Internetu w komunikowaniu się firmy z klientami i kontrahentami oczywiste jest dążenie, by nazwa firmy była odzwierciedlona w domenie, pod którą posiada ona swoją stronę internetową.

 3. W opinii fachowców zajmujących się projektowaniem nazw firm, kluczowe cechy dobrej nazwy firmy można określić następująco:
  • nazwa powinna nieść ze sobą określone informacje i treści
  • nazwa wyróżnia firmę spośród otoczenia, jest nieszablonowa
  • zdolność do rejestracji – czyli brak kolizji z podmiotami już  działającymi na rynku
  • nazwa powinna się łatwo wypowiadać,  powinna być przyjemna dla osoby słuchającej
  • nazwę musi się łatwo i szybko zapisywać, bez potrzeby literowania
  • nazwę łatwo się zapamiętuje
  • nazwa powinna być ponadczasowa a nie zależeć od chwilowego trendu,
  • nazwa powinna budzić pozytywne skojarzenia
  • nazwa musi być stosowna dla danej branży i w danym kręgu kulturowym.

 4. Ustalenie nazwy firmy niesie ze sobą silny ładunek emocjonalny dla założycieli, porównywalny do nadawania imion nowonarodzonym pociechom. Fakt, ze jest to nazwa MOJEJ firmy, rodzi naturalną skłonność właścicieli do podejmowania decyzji samodzielnie. Nic w tym złego, pod warunkiem, że weźmiemy pod uwagę obiektywne cechy dobrych nazw firm. W odwodzie, zawsze mamy do dyspozycji usługi wyspecjalizowanych agencji, zajmujących się ustalaniem atrakcyjnych nazw dla nowych podmiotów gospodarczych.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X