Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
Tekst
  1. W niniejszym odcinku, poruszymy specyficzne kwestie, dotyczące poszukiwania pomysłów biznesowych przez ludzi młodych, którzy choćby z racji wieku, nie posiadają solidnego doświadczenia zawodowego i nie znają branży, w której zamierzają działać.

 2. Wspomniany brak doświadczenia jest tu poważną barierą, bowiem praktyczna wiedza jest głównym źródłem inspiracji dla identyfikacji nośnych pomysłów biznesowych. Niejako ubocznym efektem braku doświadczenia, jest mniejsza podatność na schematyzm w myśleniu i działaniu. Niewielka to pociecha, zważywszy na inne potencjalne zagrożenie –  szczególną podatność na infantylność biznesową, a więc nieumiejętność rozróżnienia pomysłów wykonalnych od tych, z gruntu niepraktycznych.

 3. Z drugiej  strony młodzi adepci biznesu, zwłaszcza absolwenci szkół wyższych, mają oczywiste atuty: na ogół przyzwoite wykształcenie, dobrą znajomość języków obcych, umiejętność szybkiego uczenia się i przyswajania nowych idei, a także praktyczną znajomość obsługi komputera i internetu.

 4. Z perspektywy młodych Polaków i szerzej osób z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, godna polecenia jest technika poszukiwań, która bazuje na inspiracji zewnętrznej, ale w wymiarze międzynarodowym.  W największym skrócie, polega ona na systematycznym przeszukiwaniu źródeł informacji o trendach biznesowych w krajach wyżej rozwiniętych i wykorzystaniu ich dla identyfikacji pomysłów biznesowych, które mogą być efektywnie wdrożone w lokalnych warunkach.

 5. Jak może przebiegać tak scharakteryzowany proces poszukiwań pomysłów biznesowych w praktyce?
  • Po pierwsze, Rozpoczynamy od  przeglądu międzynarodowego, w celu zidentyfikowania atrakcyjnych pomysłów, które zostały już sprawdzone w krajach rozwiniętych. Przeszukanie za pomocą Internetu, wydaje się być najbardziej efektywną metodą na tym etapie.
  • Po zebraniu określonej liczby atrakcyjnych pomysłów, należy ocenić możliwości ich wdrożenia, w warunkach polskiego rynku a także rynków ościennych.
  • W końcowej fazie, powinniśmy ocenić kluczowe aspekty, uwzględniane w ramach inspiracji wewnętrznej: posiadanie niezbędnych umiejętności i doświadczeń, cechy osobowościowe, motywacje i zainteresowania inicjatorów nowego biznesu.

 6. Zaproponowany sposób poszukiwania pomysłów przez młodych i niedoświadczonych adeptów biznesu, odwołuje się do pozytywnych skutków globalizacji. Globalizację postrzegamy często jako zagrożenie, choćby z powodu rosnącej konkurencji, ze strony azjatyckich dostawców wielu towarów i usług.  Tym bardziej warto wykorzystać szanse, jakie stwarza globalny rynek, jeśli chodzi o identyfikację atrakcyjnych pomysłów na biznes i ich skuteczne wdrożenie w polskich warunkach, rzecz jasna po niezbędnej adaptacji.


Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X