Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
Tekst
  1. Proces identyfikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych jest otoczony mgiełką tajemniczości. Powszechny jest pogląd, że decydującą rolę odgrywa tu przypadek, i że atrakcyjne pomysły rodzą się w wyniku olśnienia. Inny stereotyp to przekonanie, że to właśnie atrakcyjny pomysł, jest zaczynem nowego biznesu. Obydwa z nich, nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Jak postaramy się wykazać w niniejszym odcinku do atrakcyjnych pomysłów można dochodzić w wyniku systematycznych poszukiwań.

 2. Przeprowadzone badania dochodzenia do kluczowych wynalazków i odkryć, w sferze techniki i kultury w dziewiętnastym i dwudziestym wieku wskazują, że nawet te, uznawane powszechnie za przypadkowe odkrycia, były efektem żmudnych, długoletnich poszukiwań. Ponadto badania empiryczne pokazują, że około połowa przedsiębiorców rozpoczyna przygotowania, bez skrystalizowanego pomysłu. Przystępuje do poszukiwań takiego pomysłu, w następstwie decyzji o pójściu na swoje.

 3. Podejmując systematyczne poszukiwania nośnych pomysłów biznesowych, warto na wstępie ustalić zasadniczy kierunek, czyli źródło inspiracji. W dychotomicznym układzie będzie to bądź inspiracja wewnętrzna bądź zewnętrzna, choć w pewnym zakresie, możliwe jest połączenie obydwu kierunków.

 4. Jeśli chodzi o inspirację zewnętrzną, to podejście akcentuje kluczową rolę, jaką przypisuje się założycielom w tworzeniu nowego biznesu.  Naturalne jest, że rozpoczynają oni poszukiwanie atrakcyjnych pomysłów od analizy własnych umiejętności, cech charakteru, zainteresowań i kontaktów. Zagadnienia, które zazwyczaj uwzględnia się w ramach takiej samooceny to:
  • to, w czym jesteśmy dobrzy, i co nam sprawia przyjemność
  • posiadana wiedza i zdobyte wcześniej doświadczenia zawodowe
  • produkty i usługi, które są dla nas ważne
  • nasze hobby i zainteresowania osobiste
  • wartości uznawane przez nas za nadrzędne
  • posiadane  kontakty o charakterze biznesowym, rodzinnym  i społecznym
  • Ale także nasze słabości i rzeczy, których nie lubimy
  • Oraz nasze wady i zalety widziane oczyma innych.

 5. W przypadku inspiracji zewnętrznej opieramy się na założeniu, że nowe przedsięwzięcie może odnieść sukces, jedynie w przypadku, gdy jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie, bądź też kreuje nowe potrzeby na rynku. Tym samym podkreśla ono wagę starannej analizy ogólnych trendów rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych segmentów i branż. Przedsiębiorcy wybierający tę ścieżkę, są gotowi poświęcić własne preferencje i zainteresowania, byle tylko odnieść sukces.

 6. Najczęściej obydwa kierunki inspiracji, są stosowane  interaktywnie. Rozpoczynając od oceny własnych predyspozycji i możliwości, możemy wstępnie określić pewne pomysły, które następnie zostaną skonfrontowane z potrzebami rynku. Z kolei, identyfikując atrakcyjne pomysły, związane na przykład z niewypełnioną dotąd niszą rynkową, musimy realistycznie ocenić, czy jesteśmy właściwą osobą do tego, by ze względu na kwalifikacje i osobiste preferencje, z powodzeniem wejść w dany segment rynku.

 7. Docenienie roli systematycznych poszukiwań, doprowadziło do powstania różnorodnych technik i narzędzi wspomagających takie poszukiwania. Dotyczą one w pierwszej kolejności metod zwiększania indywidualnej kreatywności, poprzez całą paletę technik i ćwiczeń, których głównym zadaniem jest:
  • Po pierwsze, doprowadzenie do stanu zrelaksowania fizycznego i umysłowego, który to stan uznawany jest generalnie za sprzyjający kreatywnemu myśleniu
  • Po drugie, uporządkowanie sposobu myślenia, stosowanie określonej sekwencji procesu myślowego i koncentracja uwagi na ostatecznym efekcie poszukiwań
  • I po trzecie, eliminacja wewnętrznych barier blokujących kreatywność jednostki.

 8. Interesujące są też techniki wyzwalania kreatywności w wyniku interakcji grupowych, przynoszących często znacznie większe efekty, niż techniki indywidualne. Najważniejsze metody grupowe to:
  • Po pierwsze, Tak zwana burza mózgów, polegająca na tym, że grupa uczestników  otrzymuje zadanie wymyślenia jak największej ilości pomysłów na rozwiązanie konkretnego problemu. Czynnikiem stymulującym w tym przypadku, jest szczególna sytuacja nieskrępowanej wymiany myśli i natychmiastowa reakcja pozostałych uczestników.
  • Inną sprawdzoną techniką, są celowe grupy kreatywne. Ich uczestnicy są specjalnie dobierani z punktu widzenia posiadanej wiedzy i doświadczenia. Obok inicjatorów nowej firmy, w skład grupy wchodzą eksperci rynkowi oraz osoby reprezentujące grupy potencjalnych odbiorców. Grupy kreatywne mają zazwyczaj na celu, nie tylko generowanie nowych pomysłów i koncepcji, ale także ich wstępną selekcję, w celu identyfikacji tych najbardziej obiecujących.

 9. W podsumowaniu warto podkreślić pozytywne przesłanie płynące z dotychczasowych rozważań. Oto ambitni, zdeterminowani przedsiębiorcy, nie dysponujący atrakcyjnym pomysłem na starcie nie są bez szans. Mogą bowiem prowadzić systematyczne poszukiwania, wykorzystując sprawdzone techniki i narzędzia i dzięki temu dochodzić do atrakcyjnych rozwiązań.


Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X