Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
Tekst
   1. Rozpoczynając poszukiwanie nośnego pomysłu na biznes warto uwzględnić dotychczasowe ustalenia nauki o przedsiębiorczości, jeśli chodzi o typowe źródła takich pomysłów. Omówimy je pokrótce w niniejszym odcinku.

  2. Wcześniejsze doświadczenie, w branży uznawane jest powszechnie jako główne i wiodące źródło inspiracji. Wydaje się to całkiem naturalne i zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Ktoś, kto przez wiele lat aktywnie funkcjonuje w danej branży, (np. jako pracownik etatowy), w sposób niejako naturalny dokonuje obserwacji aktualnych tendencji, dostrzegając mankamenty oraz słabości i w ten sposób zostaje zainspirowany do samodzielnego działania.

  3. Ważnym źródłem inspiracji, jest obserwacje działań biznesowych, podejmowanych przez innych. Oto bowiem,  osoba niedoświadczona w danej dziedzinie ma możliwość obserwowania „prototypu biznesu” w działaniu. To może zrodzić przekonanie, że jest w stanie zorganizować i poprowadzić biznes, lepiej niż obserwowany przedsiębiorca.

  4. Ważnym impulsem płynącym z rynku, jest identyfikacja niewypełnionej niszy rynkowej. Zazwyczaj taka nisza została przeoczona przez aktualnych graczy bądź uznana przez nich za mało atrakcyjną.

  5. Pewną odmianą źródła inspiracji przedstawionego powyżej są własne negatywne doświadczenia w znalezieniu produktu bądź usługi. Mamy tu do czynienia z emocjonalnym rozczarowaniem jednostki, połączonym z jej aktywnym podejściem do rozwiązania problemu.

  6. Własne zainteresowania czy hobby, to naturalna droga do rozpoczęcia działalności biznesowej. Przede wszystkim, kandydat na przedsiębiorcę dysponuje na wejściu pewną wiedzą. Z punktu widzenia inicjatywy przedsiębiorczej ważne jest to, że wspomniana wiedza łączy w sobie zaangażowanie emocjonalne.

  7. Wymieniając typowe źródła pomysłów biznesowych, należy oczywiście uwzględnić przypadkowe odkrycia. Często przypadkowy wynalazca nie ma w ogóle planów biznesowych, ale ambicja i chęć wdrożenia własnego pomysłu popycha go w tym kierunku. Jednakże takie przypadki zdarzają się w praktyce bardzo rzadko, nie tylko w proporcji do ogólnej liczby przedsiębiorstw ale także w proporcji do biznesów ambitnych.

  8. Na zakończenie rozważmy sytuację,  gdy zdeterminowany kandydat na przedsiębiorcę, mimousilnych starań nie dysponuje atrakcyjnym pomysłem. Nie ma co załamywać rąk, gdyż  można wtedy skorzystać ze szczególnej oferty rynkowej, jaką stanowią mniej lub bardziej zaawansowane koncepcje przedsięwzięć biznesowych, a także wynalazki, które mogą być przedmiotem komercjalizacji. Prawo do korzystania z tych ostatnich uzyskuje się na podstawie umowy licencyjnej, co wiąże się z ponoszeniem stosownych opłat. Udostępnienie za opłatą, gotowej koncepcji jest kluczowym elementem organizacji biznesu, w ramach sieci franczyzowych, które będą przedmiotem odrębnej analizy. Tak więc rynek, a w tym przypadku specyficzny rynek pomysłów i koncepcji biznesowych jest autentycznym sprzymierzeńcem kandydatów na przedsiębiorców.


Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X