Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
Tekst
  1. W niniejszym odcinku  wyjaśnimy na czym polega tzw. procesowe podejście do uruchomienia nowego biznesu, który traktujemy jako swoisty projekt:
  • Projekt, który po pierwsze ma swój początek i koniec
  • po drugie, występują w nim pewne typowe czynności, między którymi występują określone sekwencje
  • po trzecie, w projekcie tym można wyróżnić określone  etapy oraz tzw. kamienie milowe.
 2. Dla każdego przedsiębiorcy, jego własny biznes i ścieżka dochodzenia do niego, są unikalne i niepowtarzalne. Z drugiej strony jednak, zebrane doświadczenia i badania setek tysięcy nowych firm, przez naukowców zajmujących się przedsiębiorczością, wskazują wyraźnie na istniejące prawidłowości. Że oto trzeba wykonać pewne działania, w określonej kolejności. Że ważna jest zasada efektywności: pewne działania powinniśmy wykonywać szybko, a na inne bardziej istotne, poświęcić więcej czasu i uwagi. Kierując się takimi ogólnymi zasadami powinniśmy rzecz jasna, uwzględnić specyfiką konkretnego biznesu, który zamierzamy uruchomić.
 3. W proponowanym ujęciu proces uruchomienia nowego biznesu  obejmuje cztery podstawowe fazy:
  • faza początkowa od identyfikacji pomysłów, ich weryfikacji i selekcji, zakończona rozpoznaniem, przedstawionym w formie wstępnej koncepcji biznesu
  • faza opracowania rozwiniętej koncepcji biznesu czyli biznesplanu
  • faza przygotowania do uruchomienia nowego przedsięwzięcia
  • faza rozpoczęcia działalności – stworzenia ram organizacyjno-prawnych i rozruch w sensie operacyjnym i technologicznym.
 4. W sumie uruchomienie nowego biznesu polega na umiejętnym połączeniu, dwóch, wydawałoby się sprzecznych kierunków. Z jednej strony trzeba wykorzystywać nagromadzone doświadczenia naszych poprzedników, zwłaszcza tych, którzy odnieśli autentyczny sukces w biznesie. Dorobek nauki o przedsiębiorczości, polegający na usystematyzowaniu tych doświadczeń i dobrych praktyk, jest tu szczególnie cenny. Jakkolwiek nie warto wyważać przysłowiowych otwartych drzwi,  z drugiej musimy budować firmę na tym, co nas wyróżnia od innych, a więc stawiać na oryginalność i odróżnienie się od konkurencji.


Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X