Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
Tekst
  1. Jak wyszukać pomysły nośne, a więc takie które spowodują, że nasz biznes będzie miał w perspektywie możliwości dynamicznego rozwoju? Próbę odpowiedzi na to pytanie podejmiemy w niniejszym odcinku. Oczywiście najlepiej byłoby wprowadzić na rynek, ewidentnie potrzebny ludziom, całkowicie nowy produkt bądź usługę. To jednak zdarza się niezmiernie rzadko i dotyczy sektora zaawansowanych technologii. Ponieważ pojęcie ambitnego biznesu jest znacznie szersze, poniżej skupimy się na tych możliwościach biznesowych, które  powstają w wyniku twórczej modyfikacji i adaptacji rozwiązań już istniejących.

 2. Jednym z najprostszych zabiegów adaptacyjnych jest wprowadzanie „starych” produktów na nowe rynki geograficzne poprzez n.p. eksport lub import. To obejmuje także sytuację, gdy na ustabilizowanym rynku i przy standardowych produktach pojawia się nowy konkurent skutecznie zagrażający czołówce, chociażby dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb klienta i sprawniejszej, zindywidualizowanej obsłudze.

 3. Z kolei, nowe metody wytwarzania produktów lub świadczenia usług, mogą zostać przekształcone w szanse biznesowe, z chwilą powstania wartości dodanej dla klienta, takiej jak niższy koszt, większa elastyczność czy nowe funkcje użytkowe.

 4. W wielu branżach dystrybucja jest kluczowym czynnikiem determinującym sukces biznesowy. Udoskonalenia w tej dziedzinie mogą wiązać się z uproszczeniem systemu dystrybucji (np. przez wyeliminowanie pośredników przy sprzedaży internetowej), czy też udoskonaleniem zarządzania -  np. dzięki monitorowaniu tras samochodów dostawczych przy wykorzystaniu GPS i umożliwieniu klientom dostępu do informacji w systemie online.

 5. Reklama i promocja, to z reguły dosyć drogie kanały komunikacji z klientem. Metody uznawane za nowatorskie, nastawione są na osiągnięcie porównywalnych efektów przy znacznie niższych kosztach. Przykładowo niektóre firmy osiągają duży rozgłos, podkreślając niekomercyjne aspekty własnej działalności (ochronę środowiska, standardy etyczne itd.).

 6. Bardzo duże możliwości dotyczą nowych sposobów budowania i utrzymywania więzi wewnątrz-i międzyorganizacyjnych Najlepszym przykładem tych pierwszych jest rozwój franchisingu. Dzięki niemu, możliwa stała się unikalna kombinacja efektywności wielkich organizacji i zalet małych przedsięwzięć biznesowych. Jeśli chodzi o więzi wewnątrz organizacyjne to wyobraźmy sobie dostawcę towarów do wielkiej sieci handlowej, który dysponując zaawansowanym systemem informatycznym, daje odbiorcy nie tylko możliwość składania online uzupełniających zamówień, monitoringu przesyłek, ale też otrzymywania elektronicznych faktur, które są niejako automatycznie zasysane do systemu księgowego, bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych. To już staje się standardem  i jest kluczowym sposobem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach.

 7. Poszukując nośnych pomysłów na biznes  musimy pamiętać by analizować możliwe warianty przez pryzmat potrzeb klientów. Bardzo przydatnym narzędziem dla takich analiz jest zaproponowana przez  Kima i Mauborgne’a  mapa użyteczności produktu dla nabywcy – dwuwymiarowa macierz uwzględniająca z jednej strony sześć sfer użyteczności dla klienta, z drugiej zaś, sześć etapów  cyklu doświadczenia nabywcy związanych z danym produktem bądź usługą.

  Mapę użyteczności produktu dla nabywcy ilustruje Diagram

 8. Główną zaletą mapy  jest usystematyzowanie i rozszerzenie zakresu poszukiwań. Macierz ułatwia wielowymiarową ocenę nowego pomysłu, gdyż pozwala w pierwszej kolejności ustalić, w jakich segmentach koncentrują się wysiłki aktualnych dostawców, a następnie określić te potrzeby klientów, które mogą być zaspokojone w lepszy, a przynajmniej inny sposób.

 9. Podsumowując, twórcy ambitnych przedsięwzięć biznesowych, to nie tylko ci, którzy dysponują zaawansowanymi technologiami. To znacznie szersza grupa przedsiębiorców, którzy stawiają na twórczą imitację poprzez adaptację i modyfikację istniejących rozwiązań. To są także przejawy innowacyjności a ich efekty ekonomiczno-finansowe mogą być nie gorsze niż w sektorze high-tech. 


Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X