Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Testy
Twój biznes
FAQ
Powrót

Aktualności

Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu
FAQ
 
1. Co w przypadku, gdy dwie lub więcej osób z grona uczestników Programu będą wspólnie pracowali nad pomysłami?

W takim przypadku zespół powinien przesłać jeden wspólny Ewaluator. Należy podać skład zespołu oraz nazwisko lidera grupy.


2.Mam pytanie: jak określić ilość jednostek i średnią cenę aby policzyć koszty operacyjne, jeśli planuję sprzedawać bardzo różne produkty o zróżnicowanej cenie, np. od 5 zł do 500 zł?

Pytanie jest zasadne ale z drugiej strony powinniśmy móc określić wstępnie szacowaną wielkość sprzedaży. Ponieważ formuła wymaga podania liczby jednostek i cenę jednostkową można zrobić to na dwa sposoby:

a) przyjąć jakąś uśrednioną cenę "pakietu" i liczbę "pakietów" towarowych

b) przyjąć, ze jednostką jest dzień, tydzień lub miesiąc i określić wartość sprzedaży w jednostce czasu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X