Tekst
Text English
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Zadania
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu
Tekst
   1. Jakie czynności związane z uruchomieniem trzeba wykonać i kiedy możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nowy biznes został uruchomiony? Na te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w niniejszym odcinku. Będziemy zatem mówić o trzeciej, przedostatniej fazie wdrożenia nowego projektu biznesowego. Diagram

  2. W pierwszej kolejności, musimy stworzyć ramy prawno-organizacyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Czynności z tym związane zostaną szczegółowo omówione w jednym z kolejnych odcinków.

  3. Kolejny krok to rozruch działalności, czyli wprowadzenie nowego organizmu gospodarczego w ruch (czyli uruchomienie procesu zakupu surowców, materiałów i usług, rozpoczęcie produkcji i sprzedaży, zatrudnienie pracowników, nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi). W przypadku przedsięwzięć produkcyjnych, w grę wchodzi także rozruch w sensie czysto technologicznym. Faza rozruchu pozwala na usunięcie występujących mankamentów oraz na zweryfikowanie, czy cały system funkcjonowania nie wykazuje fundamentalnych niesprawności.

  4. W którym momencie można przyjąć, że proces narodzin nowego biznesu zakończył się, a rozpoczyna się okres normalnego funkcjonowania? Kwestia ta ma istotne praktyczne znaczenie i dlatego stała się przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się problematyką rozwoju przedsiębiorstw. Z dotychczasowych badań płyną dwa podstawowe wnioski.

  5. Po pierwsze, ze względu na koncentrację trudności zaraz po starcie, nie można uznać za zakończenie, momentu stworzenie ram prawno-organizacyjnych dla rozpoczęcia działalności. Potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie pełnego cyklu rozruchu.

  6. Po drugie, można z pewnym przybliżeniem określić taki poziom dojrzałości procesów biznesowych, który pozwala mówić o skutecznym uruchomieniu, co wyraża się w wyraźnych szansach na przetrwanie nowego biznesu. Można ten stan porównać do nauki pływania, gdzie  początkujący pływak ma nadal nieskoordynowane ruchy, ale opanował już sztukę utrzymania się na wodzie.

  7. Dla oceny wspomnianego poziomu dojrzałości, bardzo przydatna jest koncepcja a jednocześnie narzędzie do pomiaru, określona w literaturze, jako platforma stabilnego biznesu. Pomiaru dokonuje się w dziewięciu obszarach funkcjonalnych. Jak ilustruje to  Diagram, dla osiągnięcia platformy stabilnego biznesu, wysoki poziom dojrzałości jest potrzebny tylko w czterech, ale za to kluczowych obszarach, a więc produkt, rynek, przywództwo i relacje z klientami. W pozostałych, takich jak koncepcja biznesu, jego organizacja, zasób wiedzy i umiejętności, sytuacja finansowa i pozostałe relacje zewnętrzne, wystarczy tylko poziom średni.

  8. Osiągnięcie platformy stabilnego biznesu kończy ostatnią czwartą, ostatnią fazę i w efekcie cały cykl realizacyjny, związany z uruchomieniem nowego przedsięwzięcia. Przedstawiony DIAGRAM ilustruje w sposób całościowy ten proces, z uwzględnieniem kolejnych faz omówionych wcześniej.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X