Tekst
Text English
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Zadania
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu
Tekst
   1. W niniejszym odcinku omówimy działania i czynności przygotowujące do uruchomienia nowego przedsięwzięcia.
    Tę  fazę procesu powstawania nowej firmy ilustruje Diagram.

  2. Ważną czynnością jest przygotowanie planu operacyjnego. To wewnętrzny dokument, analizujący szczegółowo wszelkie kwestie związane z wdrożeniem, wskazujący także na sekwencje poszczególnych działań. Plan operacyjny obejmuje także wstępne uzgodnienia (jeszcze przed formalnym rozpoczęciem działalności), z dostawcami surowców i materiałów, hurtownikami i finalnymi odbiorcami, jak również wstępne umowy o pracę (współpracę) z kluczowymi pracownikami.

  3. Jeśli projekt zakłada finansowanie zewnętrzne  potrzebna będzie pełna wersja biznesplanu. To kompletny dokument, przygotowany z myślą o podmiotach zewnętrznych (banki, fundusze venture capital, podmioty odpowiedzialne za rozdział środków z funduszy strukturalnych UE). Co bardzo ważne, ten dokument musi być opracowany zgodnie z wymogami i standardami wspomnianych instytucji.

  4. Jak pokazuje praktyka biznesowa, oprócz rozwiniętej wersji biznesplanu, w kontaktach z bankami i inwestorami przydatna jest także jego wersja skondensowana. Dokument ten nosi w języku polskim niezbyt szczęśliwą nazwę „Streszczenie”. Jej angielski odpowiednik Executive Summary lepiej oddaje istotę. Zakres i układ wspomnianego dokumentu jest dość podobny do zawartości wstępnej koncepcji biznesu (WKB). Jednak w przeciwieństwie do WKB, gdzie nie mamy jeszcze wielu ważnych informacji, Streszczenie przygotowujemy w oparciu o bardzo pogłębione analizy.

  5. Omówione wyżej działania przygotowujące do uruchomienia nowej firmy wskazują na generalną zasadę postępowania. Otóż zanim zaczniemy realnie angażować siły i środki a w tym wydawać pieniądze własne i cudze, powinniśmy przeprowadzić wiele analiz, by zwiększyć szanse na sukces i zminimalizować potencjalne zagrożenia.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X