Tekst
Text English
Materiały
Literatura
Przypadki
Narzedzia
Zadania
Twój biznes
Powrót

Aktualności

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu
Tekst
   1. W niniejszym odcinku omówimy podstawowe kwestie, związane opracowaniem rozwiniętej koncepcji biznesu czyli biznesplanu. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy opracowana wcześniej syntetyczna, wstępna koncepcja potwierdzi wykonalność planowanego biznesu, zarówno w sensie techniczno-organizacyjnym, jak i finansowym.

  2. Biznesplan będziemy definiowali, jako pisemny dokument przedstawiający cel a więc, dokąd zmierza inicjator danego przedsięwzięcia, jak ten cel zostanie osiągnięty i jak wtedy będzie wyglądała rzeczywistość biznesowa. Pojęcie biznesplanu, jest jednym z najczęściej używanych określeń na analityczny opis nowej działalności gospodarczej, a zwłaszcza aspektów finansowych tej działalności. Wokół biznesplanu powstały stereotypy i nieporozumienia, które warto na wstępie wyjaśnić.

  3. W środowisku biznesowym, biznesplan jest postrzegany najczęściej, jako biurokratyczny wymóg ze strony banków, inwestorów, instytucji przyznających środki unijne, itp. Tymczasem pierwszym adresatem i odbiorcą  biznesplanu, powinien być przedsiębiorca. On to bowiem, nie tylko angażuje własne środki finansowe, ale swój drogocenny czas i niekiedy zdrowie, nie mówiąc o ryzykach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  4. Inne nieporozumienie dotyczy pisemnej formy biznesplanu. Argumentuje się często, że rasowy przedsiębiorca ma pomysł w głowie i nie musi przelewać go na papier. Tymczasem, forma pisemna uwypukla podstawowe mankamenty projektów biznesowych, a jednocześnie pozwala dopracować i uzupełnić niezbędne szczegóły. W efekcie, tylko nieliczne, uznawane za atrakcyjne pomysły, wytrzymują zderzenie z kartką papieru.

  5. W proponowanej koncepcji realizacyjnej, zaleca się przygotowanie biznesplanu w wersji bazowej. Ponieważ jest to w istocie dokument wewnętrzny, zakłada się, że może on być skondensowany, a niektóre aspekty mogą być pominięte bądź analizowane w ograniczonym zakresie. Na podstawie wersji bazowej, inicjatorzy przedsięwzięcia powinni móc podjąć ostateczną decyzję, czy angażować się w dany projekt.

  6. Wbrew obiegowym sądom, ukształtowanym przez licznie organizowane konkursy, opracowanie biznesplanu jest  pracochłonne i czasochłonne. Wymaga nierzadko, zaangażowania zewnętrznych konsultantów biznesowych. Tym ważniejsze jest, by przed angażowaniem się w pisanie biznesplanu solidnie odrobić wcześniejsze biznesowe „lekcje” a więc dokonać prawidłowej selekcji pomysłów i opracować wstępną koncepcję biznesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X