Materiały i Pomoce Dydaktyczne
Szkolenia i Doradztwo
Współpraca Wykładowców
Wzór Sylabusa
Rejestracja
Zaloguj się
Edycja danych
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Wykładowcy / Konferencja SEIPA 2011
Konferencja SEIPA 2011

Doroczna Konferencja Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA), odbyła się w Warszawie
18 października 2011 (wtorek) w godz. 10 - 16 w Politechnice Warszawskiej (Wydział Transportu)  ul. Koszykowa 75.

Konferencja była okazją do podsumowanie wyników kończącego się projektu SEIPA, jednak główny akcent został położony na ustalenie przyszłych inicjatyw i działań oraz kierunków rozwoju Sieci.


PREZENTACJA Z KONFERENCJI

 

Prezentacja Konferencja SEIPA 2011
Prezentacja PowerPoint
(1.41 MB)

Pobierz
 PROGRAM KONFERENCJI 

Wprowadzenie

Uzupełniony  Program jest  bardzo bogaty. Dla usprawnienia dyskusji do wybranych tematów zostały przygotowane krótkie notki z pytaniami i problemami do dyskusji.  Wyjściowym dokumentem będzie najnowsza publikacja PARP: J.Cieślik, J.Guliński, K.B. Matusiak, A.Skala-Poźniak  Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej , PARP, Warszawa, 2011, której roboczą wersję załączamy w PDF.

PARP_poradnik EdPA
Dokument PDF
(0.93 MB)

Pobierz
 


1.Podsumowanie dorobku SEIPA w szkoleniu wykładowców i wdrażaniu przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości w polskich szkołach wyższych.

2.Edukacja  w zintegrowanym systemie wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

W ramach projektu systemowego PARP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu (BIOS) została wypracowana kompleksowa koncepcja wsparcia, w którym nauczanie przedsiębiorczości stanowi bardzo ważne, początkowe ogniwo całego systemu. Podstawą do dyskusji będzie ta właśnie koncepcja przedstawiona  w cytowanym wyżej  Poradniku PARP  EdPA.

3.Rozwój Portalu SEIPA

Aktualnie trwają intensywne prace nad modernizacją i rozbudową portalu w kierunku włączenia dodatkowych treści (tekst podręcznika, materiały video). Otwiera to nowe możliwości realizacji zajęć w atrakcyjnej formie i rozszerzenia oferty dydaktycznej.

Modernizacja Portalu
Dokument MS Word
(16 KB)

Pobierz
 


4. Projekt badawczy Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF). Na Konferencji zostanie zaprezentowana sieciowa, ogólnopolska koncepcja projektu badawczego Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF), do którego mogliby się włączyć zainteresowani badacze z różnych uczelni na terenie całego kraju.

Badania PMZTF
Dokument MS Word
(22 KB)

Pobierz
 


5. Organizacja dydaktyki i innych form wspierania przedsiębiorczości w strukturze uczelni wyższej
Analiza doświadczeń międzynarodowych wskazuje na występowanie różnorodnych rozwiązań organizacyjnych w tej dziedzinie. Zostaną one przedyskutowane z punktu widzenia możliwości ich adaptacji w polskich warunkach.

Organizacja dydaktyki
Dokument MS Word
(18 KB)

Pobierz
 


6. Promocja przedsiębiorczości wśród studentów, kadry naukowej  i absolwentów.  Działania promocyjne mogą i powinny stanowić cenne uzupełnienie działalności dydaktycznej.

Promocja
Dokument MS Word
(15 KB)

Pobierz
 


7. Wykorzystanie funduszy  UE.  Kilka uczelni zebrało interesujące doświadczenia w wykorzystaniu funduszy UE we wspieraniu działań edukacyjnych i szkoleniowo doradczych. Dyskusja będzie dotyczyć  możliwości pozyskania takich środków jeszcze w budżecie 2007 – 2013 oraz przygotowanie się do nowej perspektywy budżetowej 2014 – 2020.

Fundusze UE
Dokument MS Word
(14 KB)

Pobierz
 

8. Współpraca z parkami i inkunbatorami technologicznymi. W ramach zintegrowanego modelu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej istotną rolę odegra współpraca wykładowców z kadrą parków i inkubatorów technologicznych, sieciami aniołów biznesu czy funduszami kapitału zalążkowego. W obradach będą uczestniczyć przedstawiciele tych instytucji co umożliwi dyskusję na temat kierunków i form takiej współpracy.

9. Perspektywy rozwoju Sieci SEIPA

Dotychczas Sieć funkcjonowała jako luźna struktura co swoje zalety (elastyczność). Jak pokazują doświadczenia międzynarodowe, na pewnym etapie rozwoju potrzebna jest formalizacja, chociażby dla podniesienia rangi wykładowcy przedsiębiorczości, ustalenie standardów i certyfikacji. Jest to także potrzebne dla skutecznego występowania o środki na sfinansowanie różnorodnych projektów o charakterze ponaduczelnianym.

10. Inne tematy zgłoszone przez uczestników Konferencji.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X