Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych
Tekst
 


  1. Rozwój i komercjalizacja nowoczesnych technologii przez małe, nowo powstałe firmy są najbardziej wyrazistym przejawem zmian w sektorze small businessu na przełomie XX i XXI wieku. Wyodrębnił się wtedy dynamiczny, innowacyjny segment przedsiębiorczości, który  ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki w skali globalnej. O istocie i skali wspomnianych zjawisk, pomówimy w niniejszym odcinku.
  2. Wokół tzw. firm technologicznych występuje wiele nieporozumień, także definicyjnych. Firmy te kojarzą się najczęściej z sektorem wysokiej technologii (a więc przemysł kosmiczny, informatyczny, farmaceutyczny, urządzeń radiowo-telewizyjnych i komunikacyjnych, produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych). Są to dziedziny charakteryzujące się wysoką intensywnością prac badawczo-rozwojowych (B+R). Przyjmując sektorową definicję przedsiębiorstw wysokiej technologii, takich małych i średnich firm w krajach Unii Europejskiej było  na początku obecnego stulecia około 750 tys., czyli 4% całej populacji przedsiębiorstw.
  3. Równolegle, stosuje się szersze pojęcie firmy innowacyjnej,  które obejmuje wszelkie przedsiębiorcze inicjatywy polegające na wdrażaniu innowacji technologicznych, czyli  nowych produktów i nowych lub znacząco usprawnionych metod wytwarzania a także innowacji w sferze organizacji, zarządzania czy marketingu. Mogą one być realizowane przez firmy, niekoniecznie należące do sektora wysokiej technologii. Jako działalność innowacyjną traktuje się także  asymilację technologii znanych już na rynku, a wcześniej niestosowanych przez konkretną firmę. Badania empiryczne przeprowadzone w latach 1990-tych ubiegłego stulecia  w krajach OECD wykazały, że 30–60% małych i średnich przedsiębiorstw można, zgodnie z tą szeroką definicją, uznać za innowacyjne.
  4. Generalnie, panuje zgoda co do tego, że ambitni przedsiębiorcy powinni być innowacyjni. Przedmiotem ożywionej dyskusji jest natomiast to, czy wdrażanie przełomowych technologii jest rzeczywiście najlepszą drogą do biznesowego sukcesu. Czy może realizować mniej ryzykowną strategię, polegająca na  twórczej imitacji już istniejących rozwiązań, licząc na szybki i pewny strumień dochodów i zysków? Niestety  wyniki badań naukowych prowadzonych w tej dziedzinie, nie dają klarownych i jednoznacznych wskazówek.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X