Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Uruchomienie firmy - i co dalej
Tekst
 


 1. Założenie firmy  a więc stworzenie podstaw prawno-organizacyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi zwieńczenie całego procesu przygotowań do uruchomienia nowego biznesu. Stosując analogię  do samochodu, ramy organizacyjne w postaci formy prawnej, najbardziej adekwatnej dla konkretnego przedsięwzięcia, to pojazd, którym wyruszymy w daleką i pełną przygód podróż biznesową. W niniejszym odcinku omówimy kluczowe działania na tym etapie.
 2. W pierwszej kolejności musimy dokonać rejestracji nowego podmiotu gospodarczego (w systemie administracyjnym lub sądowym, statystycznym, podatkowym  i w ZUS). W przypadku niektórych rodzajów działalności potrzebne będzie uzyskanie specjalnych uprawnień bądź zezwoleń.  Niezależnie od formalnych wymogów,  konieczne jest też podjęcie szeregu innych czynności, by osiągnąć stan gotowości operacyjnej do prowadzenia biznesu, takich jak:
  • założenie konta bankowego
  • wynajęcie powierzchni biurowej na siedzibę firmy (a w zależności od potrzeb, także powierzchni handlowej produkcyjnej czy magazynowej)
  • zorganizowanie obsługi księgowej
  • założenie telefonu, (w razie potrzeby także faksu) oraz uzyskanie dostępu do internetu
  • rejestracja domeny internetowej  i uzyskanie adresu poczty mailowej
  • rejestracja znaków towarowych.
 3. Podejmując konkretne działania, warto mieć dobre rozpoznanie kosztów i opłat, czasochłonności, a także kolejności, w jakiej te czynności powinny być realizowane.
 4. Do osiągnięcia stanu gotowości operacyjnej konieczne będzie także sformalizowanie zasad zatrudnienia pracowników rozpoczynających pracę w momencie startu. Trzeba też uporządkować  relacje z dostawcami materiałów, sprzętu i niezbędnych usług pomocniczych.  Zdarzeniem, które potwierdza uruchomienie nowego biznesu, jest zazwyczaj wystawienie pierwszej faktury sprzedaży. Ma to praktyczny wymiar, gdyż od tego momentu powstaje obowiązek sprawozdawczości podatkowej.
 5. Początkujący przedsiębiorcy powszechnie  utożsamiają  założenie firmy z zakończeniem procedur rejestracyjnych. Doświadczenie pokazuje jednak , że o faktycznym zakończeniu procesu uruchomienia, można mówić dopiero wtedy, gdy firma pokona trudności  charakterystyczne dla fazy rozruchu i osiągnie wstępny poziom dojrzałości organizacyjnej, określany jako platforma stabilnego biznesu. Będzie to stan, w którym wydatnie zmniejszą się  podstawowe zagrożenia  przetrwania nowego podmiotu i powstaną warunki do dalszego rozwoju firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X