Sprawozdanie z realizacji Projektu
Powrót

Aktualności
Uczestnicy

Wymogi formalne uczestnictwa:

· status studenta szkoły wyższej;
· zameldowanie na pobyt stały bądź czasowy na terenie Województwa Mazowieckiego
· w Programie nie będą mogły brać udział osoby osoby, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

W Programie mogą i powinni wziąć udział studenci wszystkich typów uczelni – nie tylko uczelni ekonomicznych, tradycyjnie kojarzonych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wierzymy, ze twórcza dyskusja w ramach warsztatów i współpraca przedstawicieli różnych kierunków studiów wyzwoli kreatywność, energię i inicjatywę. Brakujące elementy wiedzy z dziedziny problematyki ekonomiczno-finansowej zostaną uzupełnione w fazie szkolenia.

Szczególnie zachęcamy do udziału studentki. Jak pokazują doświadczenia wielu krajów kobiety mogą i faktycznie osiągają sukcesy w biznesie. Zgodnie z przyjętymi założeniami chcielibyśmy by udział kobiet wśród uczestników nie był niższy niż 40%.

Zachęcamy do uczestnictwa przede wszystkim osoby posiadające silną motywację, działające z pełnym zaangażowaniem i gotowe poświęcić sporo czasu i wysiłku by osiągnąć zamierzony cel. Powinny to być także osoby zdyscyplinowane, potrafiące pracować zgodnie z przyjętym intensywnym harmonogramem. Zajęcia warsztatowe, realizowane w terminach określonych w zakładce Harmonogram będą obowiązkowe dla uczestników. Obowiązkowe będzie także przygotowanie się do kolejnych warsztatów, co umożliwi efektywne włączenie się do dyskusji i realizację zadań grupowych.


Podstawowym wyznacznikiem sukcesu Programu będzie liczba przedsięwzięć dobrze przygotowanych i faktycznie uruchomionych w okresie jego realizacji (do 30 kwietnia 2007). Z tego względu liczymy w pierwszej kolejności na tych kandydatów, którzy mają konkretne przemyślenia i plany a jednocześnie są na końcowym etapie studiów i mogą w pełni zaangażować się w przygotowanie a następnie uruchomienie własnego biznesu (indywidualnie bądź w grupie).

Ponieważ Program będzie realizowany z wykorzystaniem platformy elektronicznej wszyscy uczestnicy powinni mieć bieżący dostęp do komputera i Internetu a także potrafić korzystać z tych narzędzi.

     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X