O Portalu
Podręcznik elektroniczny
Podręcznik PDF
Wykładowcy
O autorze
Kontakt
Aktualności
Powrót

Aktualności
Strona główna / Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa

Współpraca z ośrodkami naukowymi i organizacjami sieciowymi realizujące różnorodne programy szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnych form przedsiębiorczości

Stanford Technology Venture Program (STVP) to inicjatywa Stanford University – lidera kształcenie w zakresie przedsiębiorczości akademickiej na poziomie uniwersyteckim. W ramach STVP realizowane są dorocznie konferencje dydaktyczne w USA, Azji, Ameryce Południowej i Europie, gdzie wykładowcy wymieniają się doświadczeniami w zakresie różnorodnych form kształcenia i szerzej wspierania przedsiębiorczości technologicznej (innowacyjnej).

IntEnt  to doroczna Konferencja grupująca  akademickich dydaktyków a także badaczy przedsiębiorczości, głównie z krajów europejskich. Inicjatywa ta została uruchomiona przez FGF – niemieckie stowarzyszenie akademickie promujące rozwój badań i programów dydaktycznych w dziedzinie przedsiębiorczości w strefie niemieckojęzycznej Europy. W 2007 r. Konferencja IntEnt  odbyła się w Gdańsku. Został na niej zaprezentowany Program „Przedsiębiorczość dla Ambitnych” . W 2008 r. Konferencja odbędzie się w dniach 17-20 lipca w USA (Oxford, Ohio).

ERENET  Entrepreneurship  Research and Education Network of Central European Universities powstała w 2005 roku z intencja rozwijania badań I kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości w Europie Środkowo Wschodniej. Koordynatorem sieci jest Dr Antal Szabo (Węgry). ERENET wydaje elektroniczne czasopismo ERENET Profile oraz organizuje konferencje na temat przedsiębiorczości.

EDARO
PROJECT on benchmarking of entrepreneurship education in selected EU & North-American countries, Romania

Projekt zainicjowany w 2007 r. przez Ministerstwo Edukacji Rumunii ma na celu ocenę porównawczą stanu zaawansowania kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w rumuńskich szkołach wyższych na tle innych krajów oraz zebranie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Projekt jest realizowany przez Petru Maior University of Tirgu-Muresh we współpracy z ERENET. Polska została wybrana jako jeden z krajów dla porównań. Prof. Cieślik przedstawił doświadczenia polskie na Konferencji podsumowującej pierwszy etap Projektu:  

University-Level Entrepreneurship Education in Poland
Dokument MS Word
(159 KB)

Pobierz
 

Paper presented at the Third International Conference on Economics, Law and Management, ICELM-3, “Petru Maior” University of Tirgu-Mures, Romania, 4 – 6 June 2008

 

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

Komisja Europejska

Komisja Europejska opublikowała w marcu 2008 Raport  "Entreprenurship in higher education, especially within non-business studies" , który prezentuje aktualny stan kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uczelni nieekonomicznym a także zawiera szereg rekomendacji dla szkół wyższych, agend rządowych krajów członkowskich oraz Komisji Europejskiej.

Wśród wybranych 10 przykładowych dobrych praktyk rekomendowanych do upowszechnienia Raport prezentuje  realizowany przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego Program szkolenia i doradztwa dla wykładowców przedsiębiorczości wywodzących się z uczelni nieekonomicznych (politechnik, uniwersytetów, szkół rolniczych). Program ten jest dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ERASMUS for young entrepreneurs” to nowy program Komisji Europejskiej mający na celu wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych, zainicjowany w 2007 r.  Jego głównym celem jest zorganizowanie praktyk dla młodych europejskich przedsiębiorców (kandydatów na przedsiębiorców) w firmach zlokalizowanych w innych krajach, w celu zdobycia niezbędnych doświadczeń. Pierwsza edycja Programu planowana jest na drugą połowę 2008 r. Prof. Jerzy Cieślik uczestniczy w zespole doradczym tego programu.

OECD

W ramach Komitetu Statystycznego OECD został uruchomiony w 2006 r. Entrepreneurship Indicators Programme. Jednym z zadań powołanej Grupy Roboczej  jest wypracowanie jednolitych narzędzi analizy i pomiaru tzw. przedsiębiorstw dynamicznych. Prof. Jerzy Cieślik uczestniczy w pracach wspomnianej Grupy a uruchomiony ostatnio  program badawczy „Przedsiębiorstwo dynamiczne” wykorzystuje nowe standardy i narzędzia pomiaru w tej dziedzinie, wypracowane na forum OECD we współpracy z Eurostat.

UNIDO

UNIDO – Organizacja  Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego rozważa uruchomienie różnorodnych inicjatyw mających na celu wspieranie przedsiębiorczości technologicznej w uczelniach technicznych, rolniczych i uniwersytetach w krajach rozwijających się. W dniu 29 lutego w Wiedniu odbyło się robocze seminarium dla kadry kierowniczej UNIDO, na którym prof. Jerzy Cieślik przedstawił kluczowe kwestie dotyczące wspierania przedsiębiorczości technologicznej w szkołach wyższych.

Technology Entrepreneurship - UNIDO
Prezentacja PowerPoint
(1.80 MB)

Pobierz
 
Presentation on the key issues pertaining to
technology entrepreneurship education in the
higher education institutions in developing countries
given for UNIDO staff 29 January 2008.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X