Tekst
Text English
Wideo
Prezentacje
Materiały
Literatura
Narzedzia
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie / Tematy
Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie
Tematy
 

Niewątpliwie kwestie kadrowe na starcie różnią się od tych, jakie występują w dojrzałych firmach. Podstawowy dylemat dotyczy tego czy prowadzić biznes samodzielnie czy ze wspólnikami. Wiele także zależy od procesu kształtowania się zespołów założycielskich, gdzie występują sprawdzone w praktyce zasady doboru takich zespołów . Ich skuteczność wiąże się z uzgodnieniem na wstępie podstawowych celów i reguł funkcjonowania nowego biznesu. Szczególnie trudne wyzwanie stoi przed młodymi zespołami założycielskimi. Z kolei podejmując decyzje o zatrudnieniu pracowników warto porównać koszt zatrudnienia dla pracodawcy z efektem netto dla pracownika. Jeśli chodzi o formy zatrudnienia, to z punktu widzenia pracodawcy mają one określone zalety i mankamenty. W bieżących relacjach z pracownikami liderzy biznesu muszą rozwiązywać wiele praktycznych kwestii. Rozruchu nowej firmy to także okres kształtowania się jej kultury organizacyjnej a także standardów etycznych.

W przypadku kwestii kadrowych i problematyki zarządzania zasobami ludzkimi młodej firmy ujawnia się istotna sprzeczność. Z jednej strony faza rozruchu wymaga działań niekonwencjonalnych podejmowanych przez wąską grupę liderów i pierwszych pracowników, bez ukształtowanych jeszcze procedur i reguł. Z drugiej strony jest to etap, w którym kształtują się podstawowe zasady funkcjonowania firmy nie tylko w sferze techniczno-organizacyjnej, lecz także w sferze wartości, norm moralnych i relacji interpersonalnych, które zwykło się określać zbiorczym pojęciem kultury organizacyjnej firmy.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X