Tekst
Text English
Wideo
Materiały
Literatura
Twój biznes
Powrót

Aktualności

 
Akademia Leona Koźmińskiego
Wydział Zarządzania 
Uruchomienie nowego biznesu
Dr hab. Jerzy Cieślik
                  

Terminy zajęć w semestrze letnim 2009/2010 dla doktorantów zostaną podane w późniejszym terminie
Dyżury:
poniedziałek  g. 15.30-16.30 s. B-28

Strona główna / Programy dydaktyczne / Jak uruchomić własny biznes, dr hab. Jerzy Cieślik / Źródła finansowania / Tematy
Źródła finansowania
Tematy
 

Zdobycie środków finansowych na uruchomienie biznesu to podstawowe zadanie kandydata na przedsiębiorcę. Warto na wstępie rozeznaćgeneralne tendencje finansowania nowego biznesu w skali światowej. Wobec zasadniczych trudności w pozyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych młodzi przedsiębiorcy stosują taktykę „stania na własnych nogach”. Oprócz korzystania głównie ze środków własnych, rodziny i znajomych, ważne jest także odpowiednie dostosowanie modelu biznesu w fazie początkowej. Nie mniej istotne są techniki maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków w tej fazie. Wraz z rozwojem firmy możliwe i celowe staje się finansowanie biznesu przez banki.  Stosują one określoną politykę wobec początkujących przedsiębiorców , przy ocenie ich zdolności kredytowej i szerzej wiarygodności finansowej. Banki mają też określone preferencje, jeśli chodzi o profil kredytobiorcy. Występując o kredyt bankowy, z perspektywy początkującej firmy warto mieć rozeznanie, jeśli chodzi o wysokość i warunki dostępnego kredytu. Z kolei wybierając bank do bieżącej obsługi działalności i kredytowania powinniśmy stosować określone kryteria. Wobec ograniczonej na etapie początkowym zdolności kredytowej warto rozważyć skorzystanie z alternatywnych źródeł finansowania, takich jak fundusze pożyczkowe oraz fundusze poręczeń kredytowych. Duże możliwości wiążą się ze środkami dostępnymi w ramach funduszy strukturalnych UE, choć w praktyce tylko niewielka ich część jest dostępna dla początkujących przedsiębiorców. Dla bardziej zaawansowanych technologicznie projektów, dostępne są też środki w ramach funduszy wysokiego ryzyka tzw. venture capital oraz od tzw. aniołów biznesu - business angels. Prawdziwą sztuką jest natomiast umiejętność synergicznego łączenia środków z różnych źródeł, czyli „składania” finansowania nowego biznesu.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X